Utwór rozpoczyna się Inwokacją ( dwoma) jedna do Ojczyzny druga do MB Ostrobramskiej, Częstochowskiej, do MB dlatego bo jest patronka jedna Polski druga Litwy

Narrator pierwszoosobowy odautorski wyrażający swoje uczucia, nawiązuje do tradycji czarnoleskiej- przywołanie zdrowia jako wartości

Inwokacja znajduje sie tylko na początku- apostrofy tworzą patos

Rozbudowane porównania homeryckie

Stałe epitety

Narrator wyraża swoje emocje w utworze i wspomina swoje dzieciństwo

Przełomowość dotycząca spraw historycznych

Przełomowość dot. obyczajowości