Bibliografia:

I. LITERATURA PODMIOTU:

1.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu; Wrocław; wyd. Pallotinum; 1991-2002; ISBN 978-83-7014-419-7;

2.Kochanowski Jan; Pieśń XXV (Czego chcesz od nas Panie...)[w] Dzieła Wybrane, Kraków: Wydanie Greg, ISBN 83-7327-856-7 s.31.

3.Jan Kasprowicz, Hymny (Święty Boże, Święty Mocny) [w] Poezje, Poznań 2002, Wydawnictwo Wysyłkowe, ISBN 83-86581-58-1 s.17.

4. Anioł Michał, Stworzenie Adama ( Fresk ).

5.Wyspiański Stanisław, Bóg Ojciec ( Witraż ).

II. LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. Bóg [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa, 1995 ISBN 83-01-11096-1 t.1.

2.Chrzanowski Maciej, Szkolny słownik motywów literackich, Wydanie Skrypt, Warszawa 2003, s.322-333. ISBN 83-86314-85-0.

3.Treny [w:] Przewodnik po lekturach, pod red. Kuncewicza P., Warszawa 1990. ISBN 0867-1893 24.

4.Teologia [w:] Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa, 1997 ISBN 83-01-11969-1 t.6.

5.Obraz Boga Ojca w kulturze, pod red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak, wyd.KUL, ISBN: 83-228-0809-9.