ARGUMENTY

ZA

1.Wytworzenie nowej cechy u roślin powoduje wzrost plonów i polepszenie się jej jakości. Modyfikowanie roślin w celach estetycznych, np. świecący tytoń.

2.Tworzenie roślin zdolnych do produkcji szczepionek, hormonów, bądź innych związków wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, obniża to koszty produkcji szczepionek i leków i ułatwia ich sposób podawania ludziom, w szczególności w krajach biednych.

3.Wprowadzenie do roślin cechy odporności na choroby (grzybowe, bakteryjne i wirusowe) a więc zmniejszenie ilości używanych pestycydów.Przeciw:

1. Sprawy etyczne stosowania w uprawie roślin transgenicznych.

2. Negatywny wpływ GMO na zdrowie człowieka, m.in. alergie, horyzontalny transfer genów a także zły wpływ na bioróżnorodność w przyrodzie.

3. Tworzenie modyfikacji nad którymi nawet ludzie nie będą w przyszłości potrafili zapanować, np. superchwasty.

UZASADNIENIE za: Kiedy u roślin zwiększamy ciągnie to za sobą kolejne skutki jak zmniejszenie się powierzchni upraw a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji co przy dzisiejszym kryzysie jest pozytywnym aspektem. Uprawa roślin GMO można określić trzema słowami: lepiej, szybciej i bardziej precyzyjnie. W krajach, gdzie brakuje żywności, bądź jest wysokie zaludnienie, takie cechy jak wzrost plonów i polepszenie jakości produktu, będą likwidować głód. Producentom takie uprawy przynoszą większe zyski, a konsumentów cieszą oszczędności w wydatkach na żywność.

Uzasadnienie przeciw : Rośliny GMO powodują zakłócenia w ekosystemie, dotyczące kontroli biologicznej, zapylenia kwiatów, składu i żyzności gleb. Zmiany, które mogą wystąpić w wyniku przepływu toksyn z roślin do gleby, a tym samym stworzyć zagrożenie dla egzystujących w niej zwierząt. przejście genów warunkujących cechę odporności na herbicydy do chwastów, i powstanie w ten sposób „superchwastów”. Istnieją obawy, że rośliny GMO spowodują zmiany w ludzkich genach, np. niektóre rośliny zawierają geny odporne na antybiotyki, przyniesie to ogromne konsekwencje w naszym społeczeństwie. GMO jeśli nawet nie doprowadzi do chorób ludzi, wpłynie na gospodarkę małych przedsiębiorstw.

OCENA WŁASNA

Nie należy jednak zakładać, że wszystko co nowe niesie wyłącznie negatywne skutki przyszłym pokoleniom i środowisku naturalnemu. W tym wypadku nie jestem ani za ani przeciw. Uważam, że rośliny GMO (produkty) powinny być dodatkowo oznaczane i każdy sam powinien decydować czy chce spożywać rośliny genetycznie modyfikowane czy też nie. Taką technologię możemy stosować jeśli będzie ona służyła do racjonalnego ulepszania roślin, nie chcemy żeby produkty transgeniczne opanowały świat w taki sposób, że jedyne co nie będzie przetworzone czyli prosto z natury (pomijając wszelkie zanieczyszczenia) to powietrze. Z drugiej strony uważam, że w czasach komercjalizacji powinno sie wspierać lokalnych dostawców warzyw i owoców, ponieważ są to osoby które dostarczają żywność ze sprawdzonego źródła.