ARGUMENTY ZA 1.Wytworzenie nowej cechy u roślin powoduje wzrost plonów i polepszenie się jej jakości. Modyfikowanie roślin w celach estetycznych, np. świecący tytoń. 2.Tworzenie roślin zdolnych do produkcji szczepionek, hormonów, bądź innych związków wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, obniża to koszty produkcji szczepionek i leków i ułatwia ich sposób podawania ludziom, w szczególności w krajach biednych. 3.Wprowadzenie do roślin cechy odporności na choroby (grzybowe, bakteryjne i wirusowe) a więc zmniejszenie ilości używanych pestycydów. Przeciw: 1. Sprawy etyczne stosowania w uprawie roślin transgenicznych. 2. Negatywny wpływ GMO na zdrowie człowieka, m.in. alergie, horyzontalny transfer genów a także zły wpływ na bioróżnorodność w przyrodzie. 3. Tworzenie modyfikacji nad którymi nawet ludzie nie będą w przyszłości potrafili zapanować, np. superchwasty. UZASADNIENIE za: Kiedy u roślin zwiększamy ciągnie to za sobą kolejne skutki jak zmniejszenie się powierzchni upraw a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji co przy dzisiejszym kryzysie jest pozytywnym aspektem. Uprawa roślin GMO można określić trzema słowami: lepiej, szybciej i bardziej precyzyjnie. W krajach, gdzie brakuje żywności, bądź jest wysokie zaludnienie, takie cechy jak wzrost plonów i polepszenie jakości produktu, będą likwidować głód. Producentom takie uprawy przynoszą większe zyski, a konsumentów cieszą oszczędności w wydatkach na żywność. Uzasadnienie przeciw : Rośliny GMO powodują zakłócenia w ekosystemie, dotyczące kontroli biologicznej, zapylenia kwiatów, składu i żyzności gleb. Zmiany, które mogą wystąpić w wyniku przepływu toksyn z roślin do gleby, a tym samym stworzyć zagrożenie dla egzystujących w niej zwierząt. przejście genów warunkujących cechę odporności na herbicydy do chwastów, i powstanie w ten sposób „superchwastów”. Istnieją obawy, że rośliny GMO spowodują zmiany w ludzkich...