Rozprawka taka jest oto bardzo prosta. Piszemy ją w podobnym stylu jak po Polsku, mamy: Wstęp, Rozwinięcie i Zakończenie. We wstępie jak wiadomo przedstawiamy temat naszej pracy. W rozwinięciu piszemy plusy i minusy, z czego każdy nowy pros, lub cons musimy zaznaczyć nowym stwierdzeniem jak: Moreover(co więcej), First of all,Firstable(po pierwsze), Secondly(po drugie), The next point is(Następnym punktem...