Turystyka – jest to wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania podjęty w celu wypoczynkowym lub poznawczym. Podział turystyki ze względu na cel podróży: zdrowotny, ochrona zdrowia, wypoczynkowy, rekreacyjny, biznesowy, religijny – pielgrzymki. Czynniki wpływające na rozwój turystyki: najważniejsze - zamożność, zmiana stylu życia, większa ilość wolnego czasu, intensywna urbanizacja, stabilizacja polityczna, kampania reklamowa, wydłużenie życia osób mieszkających w krajach wysokorozwiniętych. Walory turystyczne: -przyrodnicze (góry, rzeki, jeziora) - poza przyrodnicze (zabytki, ruiny, obiekty kultu religijnego) - poziom świadczonych usług (biura podróży, kadra turystyczna) - infrastruktura (noclegi, wyciągi, wypożyczanie sprzętu, wierze widokowe) Największe dochody z turystyki posiadają: S. Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Włochy. Największe wydatki na turystykę: S. Zjednoczone, Niemcy, W. Brytania, Francja. Usługi – jest to dział gospodarki narodowej w których nie wytwarza się dóbr materialnych leczy wykonuje się czynności mające charakter świadczeń jednych osób na...