Turystyka – jest to wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania podjęty w celu wypoczynkowym lub poznawczym.

Podział turystyki ze względu na cel podróży:

zdrowotny, ochrona zdrowia, wypoczynkowy, rekreacyjny, biznesowy, religijny – pielgrzymki.

Czynniki wpływające na rozwój turystyki:

najważniejsze - zamożność, zmiana stylu życia, większa ilość wolnego czasu, intensywna urbanizacja, stabilizacja polityczna, kampania reklamowa, wydłużenie życia osób mieszkających w krajach wysokorozwiniętych.

Walory turystyczne:

-przyrodnicze (góry, rzeki, jeziora)

- poza przyrodnicze (zabytki, ruiny, obiekty kultu religijnego)

- poziom świadczonych usług (biura podróży, kadra turystyczna)

- infrastruktura (noclegi, wyciągi, wypożyczanie sprzętu, wierze widokowe)

Największe dochody z turystyki posiadają: S. Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Włochy.

Największe wydatki na turystykę:

S. Zjednoczone, Niemcy, W. Brytania, Francja.

Usługi – jest to dział gospodarki narodowej w których nie wytwarza się dóbr materialnych leczy wykonuje się czynności mające charakter świadczeń jednych osób na rzecz drugich. Do tego sektora zaliczamy: transport i łączność, handel, gospodarka komunalna, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości, naprawy, oświata, służba zdrowia, sport i rekreacja, administracja, wymiar sprawiedliwości.

Rodzaje usług:

- socjalno-bytowe – zaspokajają potrzeby związane z życiem codziennym.

- oświatowo-kulturowe – zaspokajają potrzebny edukacyjne na różnych szczeblach oraz kulturowe.

- turystyczno-rozwojowe – zaspokajają potrzeby związane z ogranizacją wolnego czasu.

- administracji i zarządzania – obsługa w zakresie prawnej, bezpieczeństwa, porządku.