KBWE (a w późniejszym czasie OBWE) niewątpliwie odegrała w przeszłości dużą rolę. Jednym z największych jej osiągnięć była pomoc przy odnalezieniu pomostu pomiędzy Blokami Zachodnim i Wschodnim podczas Zimnej Wojny. Proces KBWE doprowadzając do odwilży w latach 70’ XX wieku znacząco wpłynął na przezwyciężenie dwubiegunowego podziału świata. Współpraca mocarstw przebiegała dzięki wypracowaniu tzw. „trzech koszyków” opisujących kwestie: bezpieczeństwa i granic, gospodarki i społeczeństwa oraz kultury i praw człowieka. Wydarzenia lat 80’ XX wieku doprowadziły do załamania się dialogu. Mam tutaj na myśli m.in. wprowadzenie stanu wojennego w Polsce czy radziecką interwencję w Afganistanie. Po upadku żelaznej kurtyny wznowiono rozmowy na temat KBWE, zadając sobie pytanie o jej dalszy los. Konferencja funkcjonowała dalej o czym świadczyć może jej transformacja w 1995r. w OBWE. W dobie, gdy działalność OBWE przysłaniają inne organizacje transnarodowe należy się zastanowić jakie zmiany trzeba wprowadzić, by istota wspomnianej już OBWE wzrosła na arenie międzynarodowej. Na tle UE oraz NATO uważana jest jednak za jedno z mniej ważnych pól gry polityki międzynarodowej. Nie należy jednak zapominać, iż OBWE nadal stanowi pomost pomiędzy UE i NATO, a Federacją Rosyjską. Pierwszym i niewątpliwie najważniejszym z wyzwań jakie stoją przed OBWE jest stabilizacja środowiska międzynarodowego. Jako jedyna organizacja skupia tak wiele zróżnicowanych państw. Zaczynając od rozwiniętego Zachodu, kończąc na państwach rozwijających się. Prócz wspomnianej już stabilizacji zagrożonych konfliktami regionów, np. Kaukaz, należy w dalszym ciągu kontynuować rozmowy na temat redukcji broni konwencjonalnej w Europie. Organizacja przeznaczyła już ponad 15 mln Euro na ok. 40 projektów z tym związanych. Dzięki temu zostało zniszczonych wiele bomb, napalmu czy min przeciwpiechotnych. Proces ten powinien być ciągle kontynuowany i rozszerzany, by wzmocnić poczucie bezpieczeństwa. Poprzez swą działalność, OBWE musi pomagać państwom, które dążą do demokracji, bądź poprzez nieudolną władzę oddalają się od wizji tego ustroju. Organizacja powinna więc przekazywać wzorce tym krajom, by szybciej mogły osiągnąć swój cel i przejść na wyższy pułap na arenie międzynarodowej. Pozwoliłoby im to na kandydowanie do większych tworów politycznych jak UE czy NATO. Bardzo dobrym przykładem takiego kraju jest np. Białoruś. Pozostając przy kwestii Białorusi nasuwa się kolejne wyzwanie OBWE. Mianowicie większy nacisk na poszanowanie praw człowieka. Jak powszechnie wiadomo w kraju tym, wymieniony problem nie jest...