MODEL AIDA I EFEKTYWNA REKLAMA

By reklama była efektywna należy przykuć uwagę odbiorcy, potem zainteresować go oraz przekonać i zachęcić do nabycia. Te cztery zwroty tworzą model AIDA. Z angielskiego to Attention, Interest, Desire i Action. Model AIDA obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. W przypadku projektowania reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu.

Model AIDA został określony już w 1925 roku przez E.K Stronga i stanowi do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy.

Etapy te to:

*Zwrócenie uwagi (A - Attention) Pierwszym etapem reakcji odbiorcy na komunikat marketingowy jest zwrócenie uwagi na ofertę. Skuteczny komunikat jest więc nastawiony przede wszystkim na zaistnienie w świadomości odbiorców w korzystny dla siebie sposób, aby jak największa liczba z nich zainteresowała się produktem - przeszła do kolejnego etapu. Łączy się to z koniecznością odgadnięcia potrzeb i zainteresowań konsumenta oraz budowaniu oferty w odpowiedzi na nie.

* Zainteresowanie (I - Interest) Kolejnym etapem jest wzbudzenie zainteresowania odbiorcy oferowanym produktem, jego właściwościami i korzyściami jakie zostaną uzyskane dzięki nabyciu produktu. Potencjalny klient gotowy jest do podjęcia wysiłku w celu znalezienia dodatkowych informacji o interesującym go produkcie dzięki którym może odczuć chęć jego posiadania.

* Pożądanie (D - Desire) Wzbudzenie chęci skorzystania z oferty przedstawionej w komunikacie marketingowym jest kolejnym etapem. Konsument odbierający przekaz musi zostać przekonany, że tylko ten produkt najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest mu potrzebny. Gdy pożądanie to wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji.

* Działanie (A - Action) Podjęte przez odbiorcę komunikatu działanie zamyka ścieżkę reakcji na skuteczny komunikat. Przekonanie konsumenta do zakupu produktu lub usługi, zdeterminowanie go do zrealizowania odczuwanego pożądania jest więc kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w postaci sprzedaży produktu.

Model AIDA może być także wzbogacony o 2 kolejne etapy. Są to:

* Przekonanie (C - Conviction) Etap ten zakłada przekonanie klienta o tym, że dokonał on właściwego wyboru i podjął słuszną decyzję zakupując oferowany produkt. Dzięki temu konsument jest przeświadczony o tym, że wybrany produkt zaspokoi jego potrzeby oraz jest najlepiej dobrany do jego preferencji.

* Zadowolenie (S - Satisfaction) Wzbudzenie długookresowego zadowolenia u klienta jest kluczowym elementem uniknięcia dysonansu odczuwanego po zakupie produktu. Przyczynić się ma tym samym do nakłonienia go do ponownego skorzystania z oferty lub zareklamowania produktu rodzinie i znajomym dzięki tzw. marketingowi szeptanemu.

W projektowaniu reklamy trzeba pamiętać by te etapy były jasne należy pamiętać o takich uwagach jak:

-przy pierwszym etapie należy zwrócić uwagę nie tylko na tytuł ale kompozycje wizualna czy kolorystykę. Najważniejsze jest to że mamy tylko kilka sekund na wywołanie zainteresowania u odbiorcy.

-przy drugim etapie zainteresować a nie zanudzić odbiorcę, informować krótkimi zwrotami oraz wypunktować najważniejsze informacje

-przy trzecim etapie należy pamiętać o wyeksponowaniu usługi lub produktu

-przy czwartym etapie dobrze jest wzywać odbiorcę do skorzystania z oferty, ważne jest by posługiwać się najbardziej oczekiwanej akcji czyli np.: Kup teraz! Zadzwoń!