„Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Porównaj i oceń wybrane przykłady.” I Literatura podmiotu 1. Camus Albert, „Dżuma”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, ISBN-83-06-02289-0. 2. „Doktor Judym”, reż. Włodzimierz Haupe, 1975r. 3. „Dżuma”, reż. Luis Puenzo, 1992r. 4. „Lalka”, reż. Wojciech Has, 1968r. 5. Prus Bolesław, „Lalka”, Wydawnictwo MEA, Warszawa 2000, ISBN-83-88626-03-5. 6. Żeromski Stefan, „Ludzie bezdomni”, GREG, Kraków 2011, ISBN-978-83-7327-172-2. II Literatura przedmiotu 1. Bernacki Marek, „Człowiek w sytuacjach skrajnych”, rozdz.: „Dżuma”, Wydawnictwo Adamanta, Warszawa 2002, ISBN-83-7350-000-6, s.65-93. 2. Bernacki Marek, „Polska ‘święta’ i ‘Przeklęta’”, rozdz. „Lalka”, Wydawnictwo Adamanta, Warszawa 2002, ISBN-83-7350-003-0, s.77-96. 3....