„Dzieło literackie a jego filmowa adaptacja. Porównaj i oceń wybrane przykłady.”

I Literatura podmiotu

1. Camus Albert, „Dżuma”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, ISBN-83-06-02289-0.

2. „Doktor Judym”, reż. Włodzimierz Haupe, 1975r.

3. „Dżuma”, reż. Luis Puenzo, 1992r.

4. „Lalka”, reż. Wojciech Has, 1968r.

5. Prus Bolesław, „Lalka”, Wydawnictwo MEA, Warszawa 2000, ISBN-83-88626-03-5.

6. Żeromski Stefan, „Ludzie bezdomni”, GREG, Kraków 2011, ISBN-978-83-7327-172-2.

II Literatura przedmiotu

1. Bernacki Marek, „Człowiek w sytuacjach skrajnych”, rozdz.: „Dżuma”, Wydawnictwo Adamanta, Warszawa 2002, ISBN-83-7350-000-6, s.65-93.

2. Bernacki Marek, „Polska ‘święta’ i ‘Przeklęta’”, rozdz. „Lalka”, Wydawnictwo Adamanta, Warszawa 2002, ISBN-83-7350-003-0, s.77-96.

3. Mały słownik języka polskiego, red. Auderska Halina, Łempicka Zofia, Skorupa Stanisław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, hasło: „Adaptacja”.

4. Mały słownik języka polskiego, red. Auderska Halina, Łempicka Zofia, Skorupa Stanisław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, hasło: „Ekranizacja”.

5. Zawistowska Danuta, „Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego”, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1976,