Szanse

- wzrost zapotrzebowania pożywienia na świecie

-występowanie coraz bardziej skrajnych anomalii pogodowych

-rozwój nauk związanych z biotechnologią, zwiększone możliwości badawcze

Zagrożenia

-stosowanie technologii o nieznanych jeszcze długofalowych skutkach

-zaburzenie delikatnej równowagi między liczebnością organizmów

-zwiększenie dysproporcji w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Mocne strony

-rośliny możliwe do uprawy w bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych (większa odpornoś na susze, mróz)

-zwierzęta i rośliny osiągają większe rozmiary i szybciej rosną

-rośliny odporno na środki chwastobójcze

-rośliny odporne na choroby

-wolno psująca się żywność (owoce, warzywa)

-źródła nowych leków

-żywność wzbogacona o witaminy, aminokwasy

Słabe strony

-żywność modyfikowana genetycznie wywołuje alergie

-zaburzenia różnorodności upraw ( większość uprawianych roślin GMO to soja, kukurydza, bawełna)

-możliwość wywołanie wojny patentowej (geny i zawierające je organizmy mogą stać się wartością prywatną, co ograniczy dostęp biedniejszym krajom)

--niekontrolowany przepływ genów między gatunkami

-