Szanse - wzrost zapotrzebowania pożywienia na świecie -występowanie coraz bardziej skrajnych anomalii pogodowych -rozwój nauk związanych z biotechnologią, zwiększone możliwości badawcze Zagrożenia -stosowanie technologii o nieznanych jeszcze długofalowych skutkach -zaburzenie delikatnej równowagi między liczebnością organizmów -zwiększenie dysproporcji w produkcji roślinnej i zwierzęcej Mocne strony -rośliny możliwe do uprawy w bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych (większa odpornoś na susze, mróz) -zwierzęta i rośliny osiągają większe rozmiary i szybciej rosną -rośliny odporno na środki chwastobójcze -rośliny odporne na choroby -wolno psująca się żywność (owoce, warzywa) -źródła nowych leków -żywność...