Czy jesteśmy świadomi naszej godności ? Zadajmy sobie najpierw pytanie czym jest owa godność ? Otóż dany termin pojawia się praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia, np. w sensie prawnym: w polskiej Konstytucji, w prawie Unii Europejskiej oraz prawie międzynarodowym, w sensie religijnym: w nauczaniu Kościoła katolickiego, jest również podstawowym zagadnieniem filozoficznym. Najprościej jednak o godności możemy powiedzieć, że jest to poczucie, świadomość własnej wartości, szacunek dla samego siebie; honor oraz duma.

Podejrzewam, że ilu na świecie jest ludzi, tyle samo opinii na temat poczucia o własnej godności. Jednak istnieje również teza o tak zwanej godności osobowej, czyli właściwej każdej osobie, która należy jej się ze względu na sam fakt bycia człowiekiem. Oznacza to, że każdy człowiek posiada godność, a skoro nabywa się ją z urodzeniem to logicznym jest, że wszyscy powinni być jej świadomi w identycznym stopniu. Słowa Terencjusza „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce” oraz kolejny renesansowy pogląd mówiący, że „Człowiek jest miarą wszechrzeczy” zainteresowały ludzkość egzystencją człowieka i postawiły go w centrum zainteresowania już w odrodzeniu.

Jednak współcześnie nie wszystkie nauki i dziedziny życia związane są z człowiekiem. Niekiedy w dzisiejszej kulturze brakuje renesansowego humanizmu. Należy tu pamiętać o ciągle trwających wojnach, terroryzmie, a co najgorsze nie chodzi w nich jedynie o odmienne racje czy inną religię, ale przede wszystkim o pieniądze. Jedni tracą życie, a inni się na tym bogacą. Chęć zdobycia majątku, zaślepienie mamoną jest w naszych czasach najczęstszą przyczyną zapominania o godności innych ludzi, ale przede wszystkim szacunku dla samego siebie.

Kolejną rzeczą na jaką powinniśmy zwrócić uwagę jest odbieranie możliwości godnego życia lub godnej śmierci innym poprzez aborcję czy eutanazję. Są to w ostatnich latach tematy głośne, tematy wobec których nie da się przejść obojętnie, ale które są przecież tak oczywiste. Oczywistym powinno być, że nie wolno człowiekowi odbierać życia, a co za tym idzie jego godności, ze względu na sam fakt iż jest on człowiekiem.

Warto również zauważyć kierunek rozwoju sztuki, kultury masowego odbioru. Tak naprawdę współczesna sztuka stawia sobie za cel tylko i wyłącznie szokowanie odbiorcy, co nie zawsze idzie w parze z poszanowaniem godności człowieka, ponieważ istnieje również godność osobowościowa, która wiąże się z dokonaniami danej osoby, podjętego przez nią trudu, zależna jest od rozwoju osobowości etycznej. Najbardziej popularna forma kultury-muzyka niesie ze sobą coraz gorszy przekaz, a najsmutniejsze jest to, że w dzisiejszych czasach prawie nikt nie zwraca na to uwagi. Ze względu na to, że jestem katolikiem odniosę się do własnych przeżyć, np. znane i powszechnie „lubiane” artystki: Madonna i jej słynny występ na krzyżu czy Lady Gaga ze swoją piosenką oraz teledyskiem pt.„Judas” nie raz pozwalały sobie na różne zachowania uwłaczające godności człowieka-katolika, na co dostały zupełne przyzwolenie społeczeństwa.