Wademekum C++ C++ w skrócie Książka opisuje większość zagadnień C++ ich struktury oraz podstawowe zastosowanie. 2010 Syriusz Franke Hakerzy 2010-01-19 2 | S t r o n a Spis treści 1.Typy zmiennych 2. Komentarze 3. Strumień wej/wyj Składnia (strumień wejścia) Składnia (strumieni wyjścia) listing 2.1 4. Liczenie listing 3.1 listing 3.2 listing 3.3 5. Parametry funkcji listing 4.1 listing 4.2 6. Funkcje + Funkcje zwracające wartość Składnia (funkcji zwracającej wartość) Składnia (instrukcji warunkowej if) Składnia (instrukcja switch) 7. Pętle do, while oraz for Składnię (pętli) A wstępie chciałbym podkreślić że ta książka nie jest ani żadnym kursem języka C++ ani nawet próbą jego skrócenia. Ta książka jest poświęcona głównie zasobom języka C++ które pozwolą na przyswojenie składni, metod oraz funkcji jakie występują w tym języku w szybki i łatwy sposób. W książce postaram się przedstawić jak najwięcej możliwych udogodnień funkcji ich możliwości stosowania, skracania, zagnieżdżania itp. Chciałbym również zwrócić tu waszą uwagę na różne elementy estetyki kodu które w przyszłości mogą pomóc w zrozumieniu oraz ułatwieniu czytelności kodu. Życzę miłej lektury ;) 1.Typy zmiennych void - pusty int - liczba całkowitą (dodatnia lub ujemna) //short – polowe mniejszy long – polowe większy float - liczba rzeczywista (z częścią ułamkową) //double - podwójny bool - wartość logiczna (prawda lub fałsz) char - pojedynczy znak wchar – pojedynczy znak //większą pojemność std::string - łańcuch znaków (tekst) std::wstring – łańcuch znaków //podwójna pojemność const [zmienna]- liczba stała np. grawitacja 2. Komentarze To będzie krótki rozdział ale bardzo pomocny i przydatny w późniejszym etapie zaawansowania w programowaniu. Komentarze odgrywają ogromną rolę w programowaniu nie jest konieczne ich pisanie ale jak wejdzie wam w nawyk pisanie komentarzy na początku to będzie naprawdę wielki sukces. No ale koniec tych suchych słów. Po co mi te komentarze jak nie trzeba to po jakiego djobła ;p. A no już pomyślmy mamy program 10tyś. wierszy patrzymy w kod a tam zaawansowany styl programowania bez komentarzy a nam już wyleciało dawno co tam rok temu pisaliśmy a musimy go za wszelką cenę dokończyć no i kicha bo nic z tego nie wiemy gdyby były komentarze to chociaż „może” byśmy się domyślić co gdzie program robi a tak jedyne co nam zostaje albo napisać nowy albo ślęczeć nad tym i próbować go rozczytać. Może to was choć odrobinę przekona. Komentarze mają dwie postacie : Pierwszą zaczynamy od // ( dwóch slashy) a wygląda on tak: //Komentarz pierwsza linijka i i i ostatnia linijka ;p będę...