I.Literatura podmiotu:

•Literatura:

1.Kochanowski Jan, Treny: VIII,X,XII w: Fraszki, Pieśni, Treny, Kraków 2005

2.Krasiński Zygmunt, Nie-Boska komedia, Kraków 2010

3.Sienkiewicz Henryk, Janko Muzykant, Kraków 2005

•Malarstwo:

1.Wyspiański Stanisław, Śpiący Staś, 1902,

http://www.artyzm.com/obrazy/wyspianski-spiacy-stas.jpg

•Film:

1.Burton Tim, Charlie i fabryka czekolady, USA/Wielka Brytania 2005

II.Literatura przedmiotu:

1.Bajda Justyna, Cieński Marcin, Łoboz Małgorzata, Pyszny Joanna, Sokolski Jacek, Ursel Marian, Zawada Andrzej, Żabski Tadeusz, Epoki Literackie. Wielki leksykon literatury polskiej, Wrocław 2005, str.121-122,530

2.Słownik bohaterów literackich, pod redakcją Agnieszki Nawrot, Kraków 2003,str.205-206

3.Nosowska Dorota, Słownik motywów literackich, Bielsko-Biała 2006, str.93-99

4.Słownik lektur, pod redakcją Henryka Sułka i Elżbiety Zarych, Kraków 2008, str.398-401

III.Ramowy plan wypowiedzi

1.Określenie problemu:

a.Motyw dziecka częstym toposem w literaturze i sztuce.

b.Sposoby przedstawienia dziecka.

2.Kolejność prezentowanych treści:

a.„Nie-Boska komedia”

• Opis życia Orcia.

• Orcio jako dziecko o niezwykłych zdolnościach.

b.„Treny”

• Okoliczności powstania.

• Wyidealizowany obraz dziecka jako znak wielkiego przywiązania.

• Znaczenie i wpływ Urszulki na życie poety.

c.„Janko Muzykant”

• Ciężkie dzieciństwo bohatera.

• Janko jako dziecko skrzywdzone przez swą miłość do muzyki.

d.„Śpiący Staś”

• Staś jako dziecko delikatne i bezbronne.

e. „Charlie i fabryka czekolady”

• Wpływ domu rodzinnego na życie dziecka.

IV.Wnioski:

1.Szczęście jako cel w życiu dziecka.

2.Różnorodność kreacji dziecka w literaturze i sztuce.

V.Materiały pomocnicze:

1.Stanisław Wyspiański „Śpiący Staś”[reprodukcja]