Głównym tematem wypracowania jest ,, Kordian jako bohater romantyczny". W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian jest przedstawiona jako główna postać utworu. W utworze miłość jest dominującym wątkiem tematycznym. Bohater ten jest skupiony przede wszystkim na swoich uczuciach. Jednak patriotyzm, obowiązek względem ojczyzny stał się celem ważniejszym niż osobiste szczęście. Dlatego przedstawie dziś w wypracowaniu Kordiana jako bohatera romantycznego. Kordian ma 20 lat i podróżuje po świecie. Przekonuje się, że stanowiska, zaszczyty można kupić. Jeden z braci dozorcy sprzedaje krzesła w parlamencie, natomiast drugi z nich groby. Czytając Szekspira, zdaje sobie sprawę, że świat działa literackiego jest wyidealizowany. We Włoszech przestaje wierzyć w romantyczną miłość do Wioletty. Uważa, że miłość dziewczyny można kupić. Papież nakazuje mu posłuszeństwo wobec cara. Zapowiada rzucenie klątwy na Polski naród, gdyby ten powstał przeciwko carowi. Kordian zdobył gorzkie, pesymistyczne doświadczenie w czasie podróży do Europy. Przekonał się, że świat liczy się tylko z siłą materialną. Rządzi nim pieniądz i egoizm władców. Odnajduje sens życia poświęceniu się dla ojczyzny wzorem Winkelrieda. Kordian z romantycznego kochanka staje się wojownikiem o wolność. Formułuje hasło: ,,Polska Winkelriedem narodu". Wieży, że...