„Być albo nie być – oto jest pytanie” - interpretacja słów HamletaSłynna fraza wypowiedziana przez Hamleta pochodzi z jego monologu w scenie pierwszej, trzeciego aktu tragedii. W wersji macierzystej zdanie to brzmi „(...) To be, or not to be, that is the question”, co w tłumaczeniu jest równoznaczne z polskimi słowami, ale wybitny dramaturg zawarł tu pogłębienie sensu poprzez grę słowną. Ostatnia część frazy, słowo „that” odczytane fonetycznie [ded], a nie semantycznie, utożsamić można z „death” [ded], czyli – w tłumaczeniu na język polski – wyrazem „śmierć”. W takim ujęciu fraza ma wydźwięk dwuznaczny: „(...) Być albo nie być, oto jest pytanie” i „(...) Być albo nie być, śmierć jest pytaniem”. Szekspir skierował uwagę w filozoficznym monologu bohatera na kwestie życia i śmierci, działania i bierności, która równoznaczna może być z zaśnięciem na wieki.