Budynek jest to obiekt budowlany

trwale posadowiony na gruncie

za pomocą fundamentów wydzielony

za pomocą przegrody posiadający

ściany dachy oraz instalacje

Budowla jest to obiekt budowlany

Który nie jest budynkiem obiektem

małej architektury mosty,

wiadukty, tunele

Obiekt małej architektury mogą to

być obiekty kultu religijnego

np.kapliczki kaplice

Obiekty zabudowy ogrodowej:

Chuśtawki Altany kominki

Technologia jest to sztuka i

wznoszenie obiektów budowlanych

Budownictwo jest to dział gospodarki

Zajmującej się wznoszeniem remontem

i renowacją oraz wyburzeniem i rozbiurką

oraz zajmuje się projektowaniem

Grunt jest to wierzchnia warstwa

skorupy ziemskiej która przenosi

obciążenia od elementów budowli

poprzez fundament

Elementy konstrukcyjne są to elementy

Wchodzące w skład nośnej konstrukcji

Z których każda stanowi odrębna

I jednolitą całość spełniające konkretnę

Funkcje statyczną i wytrzymałościową

Połączenie stalowe śrubowe wykonywane

najczęściej do łączenia elementów stalowych

w stropach podciągach słupów krokwi i tp

Połączenia nitowe wykonuje się przy połączeniach

Które są nie stabilne przy konstrukcji mostu wiaduktu