Budynek jest to obiekt budowlany trwale posadowiony na gruncie za pomocą fundamentów wydzielony za pomocą przegrody posiadający ściany dachy oraz instalacje Budowla jest to obiekt budowlany Który nie jest budynkiem obiektem małej architektury mosty, wiadukty, tunele Obiekt małej architektury mogą to być obiekty kultu religijnego np.kapliczki kaplice Obiekty zabudowy ogrodowej: Chuśtawki Altany kominki Technologia jest to sztuka i wznoszenie obiektów budowlanych Budownictwo jest to dział gospodarki Zajmującej się wznoszeniem remontem i renowacją oraz wyburzeniem i rozbiurką oraz zajmuje się projektowaniem Grunt jest to wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej która przenosi obciążenia od elementów budowli poprzez fundament Elementy...