Plan Wydarzeń 1.Śmierć rodziców Tristiana 2.Wychowanie przez Rochałta 3.Tristian przybywa na dwór króla Marka 4.Tristian zabija Morgana 5.Zwycięska walka z Morhołtem 6.Izolda opiekuje się rannym Tristianem 7.Poszukiwanie Izoldy o pięknym włosach 8.Walka ze smutkiem 9.Przygody na zamku Izoldy, wyjaśnienie celu podróży 10.Podróż statkiem 11.Wypicie napoju miłosnego 12.Ślub króla Marka i Izoldy 13.Potajemne...