Plan Wydarzeń

1.Śmierć rodziców Tristiana

2.Wychowanie przez Rochałta

3.Tristian przybywa na dwór króla Marka

4.Tristian zabija Morgana

5.Zwycięska walka z Morhołtem

6.Izolda opiekuje się rannym Tristianem

7.Poszukiwanie Izoldy o pięknym włosach

8.Walka ze smutkiem

9.Przygody na zamku Izoldy, wyjaśnienie celu podróży

10.Podróż statkiem

11.Wypicie napoju miłosnego

12.Ślub króla Marka i Izoldy

13.Potajemne spotkania kochanków

14.Wspólna ucieczka

15.Powrót Izoldy na dwór króla Marka

16."Sąd Boży"

17.Tristian bierze za żonę Izoldę o Białych Dłoniach

18.Choroba Tristiana

19.Zazdrość i podstęp Izoldy o Białych Dłoniach

20.Śmierć Tristiana i Izoldy