Wyspiański w utworze pt. "Wesele" skonfrontował dwa obrazy polskich chłopów - ten stworzony przez nich samych i ten, na który składają się wyobrażenia inteligencji na temat mieszkańców wsi. Pan Młody zachwyca się wsią - jej spokojem i ciszą. Jest zauroczony barwnością i urodą wiejskiego ludu. Widzi w chłopach zdrowie i pokłady energii. Mieszkańcy wsi są dla niego uosobieniem naturalności. Pan Młody jest chłopomanem. Czuje się na wsi wolny od trosk, zmartwień i obowiązków. Następnie przytoczona jest rozmowa Gospodarza z Poetą. Poeta jest świadkiem, który ironicznie komentuje i obserwuje zdarzenia z boku. Z takiej perspektywy ocenia zwłaszcza chłopomańskie deklaracje Gospodarza i Pana Młodego. Wypowiedzi Poety cechuje dekadentyzm i pesymizm. Uważa, że chłopi są idealizowani. Sądzi, że inteligencja jest zauroczona odmiennością chłopskiej kultury i tworzy obraz...