1. Miłość Zeusa i Posejdona do Tetydy. 2. Ostrzeżenie dane bogom przez Temidę o przyszłym synu Tetydy który będzie silniejszy od ojca. 3. Książe tesalski Peleus postanawia ożenić się z Tetydą. 4. Niechęć Tetydy do księcia. 5. Pogodzenie się Tetydy z Peleusem i ich ślub. 6. Pojawienie się na weselu bogini niezgody Eris która rzuciła jabłko z napisem dla najpiękniejszej. 7. Zeus rozkazał Parysowi zdecydować do której bogini ma należeć jabłko. 8. Obietnica Afrodyty, że Parys otrzyma najpiękniejszą kobietę na świecie Helenę, żonę Menelaosa, króla Sparty. 9. Igrzyska na górze Ida w Troi oraz wygrana Parysa. 10. Wzięcie Parysa na dwór królewski gdzie dowiaduje się o swoim prawdziwym pochodzeniu. 11. Wyprawa Parysa do Sparty po obiecaną mu Helenę. Porwanie Heleny. 12. Wojna pomiędzy Spartą, a Troją która trwała 9 lat. 13. Walka pomiędzy...