Obecnie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie pracy czy nauki bez Internetu. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój technologiczny na świecie, który miał swój wpływ na życie większości ludzi. Współcześnie prawie wszędzie możemy nawiązać łączność internetową. Odsetek miejsc, w których jest to nieosiągalne jest niewielki – nie licząc tzw. krajów trzeciego świata. Dotychczas z Internetu korzystać mogliśmy w pracy, w domu czy w szkole. Coraz częściej jednak spotykamy się z połączeniem bezprzewodowym, co znacznie ułatwia komunikację. Warto nadmienić, że wynalazek ten znacznie przyczynił się do wzrostu poziomu życia. Stał się bardzo przydatnym narzędziem w realizacji zamierzeń gospodarczych. Dzięki szybszemu przepływowi informacji, społeczeństwo ciągle się rozwija. Mamy dostęp do najdalszych zakątków świata, nie wychodząc z domu. Niemniej jednak, nawet najlepsze remedium ma również swoje skutki uboczne. Rosnąca szybkość trybu życia człowieka odzwierciedla się w ciągłym braku czasu na podejmowanie istotnych decyzji refleksji i przemyśleń. Trzeba pamiętać, że Internet jest ryzykownym instrumentem rynkowym. Wirtualna rzeczywistość, częstokroć oferująca ucieczkę od faktycznych realiów życia, może doprowadzić człowieka do stanu, jakim jest uzależnienie. Korporacjom prowadzącym działalność internetową zależy na jak największej liczbie odbiorców. Starają się oni przyciągnąć potencjalnych klientów na wszelkie możliwe sposoby. Sytuacje takie stwarzają coraz to nowe zagrożenia, przede wszystkim dla ludzi młodych, wchodzących w kolejny etap ich życia. Podejmując temat nałogu nie możemy dokonywać tylko surowej oceny uzależnionych od niego osób. Rozważania należy bezwzględnie zacząć od doszukania się przyczyn zjawiska uzależnień. Czasy, w których żyjemy są zwłaszcza dla młodego, wrażliwego człowieka bardzo trudne. Potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej oraz lęk przed odtrąceniem niejednokrotnie idzie w parze z introwertyczną postawą nastolatka. Boi się on, że nie sprosta wciąż rosnącym wymaganiom i narazi się na śmieszność. Społeczeństwo jemu tego nie ułatwia. Odejście od prawdziwych wartości moralnych i duchowych może w równym stopniu oddziaływać na kształtowanie się negatywnych czynników. Rozluźnione normy etyczne, błędnie mylone z postępem, zła sytuacja finansowa i nieustanne próby polepszenia warunków materialnych człowieka, powodują osłabienie, a niekiedy i rozpad więzi rodzinnych. W rezultacie człowiek zostaje pozostawiony sam sobie i odizolowany od świata, w którym musi żyć. Najczęściej nie może on uzewnętrznić tłumionych emocji. Oczekuje pomocy –...