Temat: Ocena realizacji i wpływu na polskie społeczeństwo 4 reform transformacji ustrojowych rządu Jerzego Buzka.Rząd po kierownictwem Jerzego Buzka urzędował w latach 1997-2001r. Przeprowadził 4 reformy, które dla obywateli były bardzo znaczące, mianowicie podjął się zreformowania służby zdrowia, szkolnictwa, administracji oraz ubezpieczeń społecznych. Podmiotem tej pracy jest właśnie ocena realizacji i wpływu na nasze społeczeństwo po dzień dzisiejszy wszystkich reform, które udało się wcielić w życie podczas kadencji Jerzego Buzka jako premiera i jego rządu.

Pierwszą reformą, którą się zajmę będzie reforma szkolnictwa. Polegała ona przede wszystkim na tym, aby upowszechnić szkoły średnie. Dotąd dwustopniowy system szkolnictwa został przekształcony na trzystopniowy. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje naukę w szkole gimnazjalnej, która trwa 3 lata, a następnie ma do wyboru szkołę zawodową, technikum lub liceum. Wprowadzono także nowe systemy nauczania. Miało to pomóc uczniom kończącym naukę na rynku pracy. Jednak jak wygląda to we współczesnym świecie? Otóż, pomysł utworzenia trzyletniego gimnazjum uważam za coś bardzo negatywnego. W gimnazjach umieszczeni są uczniowie, którzy przezywają okres dojrzewania, a każdy przeżywa to na swój sposób, jednak w większości tych szkół szerzy się przestępczość i wzrasta agresywność dzieci wobec nauczycieli. Z doświadczenia wiem, że nie każdy nauczyciel radzi sobie z pracą z taką młodzieżą. Sądzę, że tą reformę można uznać za nieudaną, możliwe, że upowszechniono szkoły średnie, jednak to co w dzisiejszym świecie dzieje się w wielu szkołach gimnazjalnych nie jest wcale dobre dla społeczności.

Kolejną reformą jest reforma administracji. Podstawową jednostką samorządową została gmina, w której administrowaniu mogą brać udział obywatele .Wprowadzono trójszczeblową administrację samorządową. Drugą jednostką większa od gminy stał się powiat, a jako trzecią województwo. Liczbę województw zredukowano z 49 do 16. Od niejedna sprawa do załatwienia przedłuża się w czasie. Ponadto uważam, że wystarczyłby system dwustopniowy opierający się na gminie i województwie. Większość spraw można by załatwiać przez gminę, a nie trzeba byłoby załatwiać każdej sprawy gdzie indziej, a byłby od tego dwie jednostki. Możliwe, że ta reforma była możliwa i nie wprowadziła tyle kontrowersji co inne, jednak została przeprowadzona niekonsekwentnie. Zwiększyła role samorządów, ale także miasta, które niegdyś były stolicami województw ,a teraz nimi nie są także wiele straciły. Wystarczyłby dwustopniowy system samorządowy, a wprowadzanie tyle biurokracji.

Trzecia reforma jest reforma systemu emerytalnego, która polegała na tym, że z zarobku każdego pracownika zaczęto obowiązkowo ściągać podatek, który miał być przeznaczony na emerytury oraz wprowadzono 3 filary. Pierwszym z nim jest ZUS, z którego emeryci dostają pieniądze, które zostają wpłacane przez dzisiejszych klientów, drugi filar to kapitałowe ubezpieczenia emerytalne, które są obowiązkowe i trzeci filar, którym jest OFE i jest on nieobowiązkowy. Przez tą reformę emerytury, które są dziś wypłacane zależą dziś od tego ile pieniędzy wpłacanych jest do ZUS-u. Nie wiadomo ile w przyszłości będzie wynosić emerytura moich rodziców, a co dopiero moja, skoro są to pieniądze coraz to mniejsze. Mimo tylu składek, nie dostaniemy tylu pieniędzy ile powinniśmy. Reforma emerytur była potrzebna, ale również wykonano ją bardzo niekonsekwentnie, późniejsze rządy również na to wpłynęło zmniejszając składki. Skutki tej reformy są takie, że nie wiem ile będzie wynosić nasza emerytura, bo jest ona zależna od innych osób, które w czasie naszego przejścia na emeryturę będą wpłacały pieniądze do ZUS-u.

Ostatnia reformą, która zajmę się w tej pracy jest reforma służby zdrowia. Pacjent może dokonac wyboru lekarza, powstały Kasy Chorych , utworzono RUM, leki miały być refundowane przez Kasę Chorych. Sądzę ,że najwięcej zamieszania wprowadziło RUM, które w Polsce stało się nowym systemem rejestracji. Książeczki RUM’owskie do dziś przystworzyły niejednemu wielu kłopotów przez stanie w kolejkach czekając na wymianę jej. Reforma ta wprowadziła zamieszanie w służbie zdrowia, ale była potrzebna. Pytając bliskich osób z rodziny nikt nie uznał,że ta reforma była dobra. Na 7 osób, w wieku od 40-73 lat, ani jedna nie ukazała mi pozytywów tej reformy, a osoby w podeszłym wieku narzekały bardziej od młodszych pokoleń. Tak, więc można uznać,że ta reforma należy także do nieudanych.

Podsumowując, rząd pod kierownictwem Jerzego Buzka przeprowadził 4 ważne reformy, jednak żadna z nich nie przyniosła rządanych skutków i założeń. Być może pomysły był dobry, a sposób wykonania zły i niekonsekwentny. Reformy dla polskiego państwa były potrzebne, ale nie przyniosły oczekiwanych przez obywateli skutków. DO dziś widzimy skutki tych reform, które ponownie reformowano przez późniejsze rządu. Uważam, że zarówno reforma służby zdrowia, szkolnictwa, administracji oraz emerytalna nie były dobre.