Temat: Ocena realizacji i wpływu na polskie społeczeństwo 4 reform transformacji ustrojowych rządu Jerzego Buzka. Rząd po kierownictwem Jerzego Buzka urzędował w latach 1997-2001r. Przeprowadził 4 reformy, które dla obywateli były bardzo znaczące, mianowicie podjął się zreformowania służby zdrowia, szkolnictwa, administracji oraz ubezpieczeń społecznych. Podmiotem tej pracy jest właśnie ocena realizacji i wpływu na nasze społeczeństwo po dzień dzisiejszy wszystkich reform, które udało się wcielić w życie podczas kadencji Jerzego Buzka jako premiera i jego rządu. Pierwszą reformą, którą się zajmę będzie reforma szkolnictwa. Polegała ona przede wszystkim na tym, aby upowszechnić szkoły średnie. Dotąd dwustopniowy system szkolnictwa został przekształcony na trzystopniowy. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje naukę w szkole gimnazjalnej, która trwa 3 lata, a następnie ma do wyboru szkołę zawodową, technikum lub liceum. Wprowadzono także nowe systemy nauczania. Miało to pomóc uczniom kończącym naukę na rynku pracy. Jednak jak wygląda to we współczesnym świecie? Otóż, pomysł utworzenia trzyletniego gimnazjum uważam za coś bardzo negatywnego. W gimnazjach umieszczeni są uczniowie, którzy przezywają okres dojrzewania, a każdy przeżywa to na swój sposób, jednak w większości tych szkół szerzy się przestępczość i wzrasta agresywność dzieci wobec nauczycieli. Z doświadczenia wiem, że nie każdy nauczyciel radzi sobie z pracą z taką młodzieżą. Sądzę, że tą reformę można uznać za nieudaną, możliwe, że upowszechniono szkoły średnie, jednak to co w dzisiejszym świecie dzieje się w wielu szkołach gimnazjalnych nie jest wcale dobre dla społeczności. Kolejną reformą jest reforma administracji. Podstawową jednostką samorządową została gmina, w której administrowaniu mogą brać udział obywatele .Wprowadzono trójszczeblową administrację samorządową. Drugą jednostką większa od gminy stał się powiat, a jako trzecią województwo. Liczbę województw zredukowano z 49 do 16. Od niejedna sprawa do załatwienia przedłuża się w czasie. Ponadto uważam, że wystarczyłby system dwustopniowy opierający się na gminie i województwie. Większość spraw można by załatwiać przez gminę, a nie trzeba byłoby załatwiać każdej sprawy gdzie indziej, a byłby od tego dwie jednostki. Możliwe, że ta reforma była możliwa i nie wprowadziła tyle kontrowersji co inne, jednak została przeprowadzona niekonsekwentnie. Zwiększyła role samorządów, ale także miasta, które niegdyś były stolicami województw ,a teraz nimi nie są także wiele straciły. Wystarczyłby dwustopniowy system samorządowy, a...