Józef Piłsudski

Stan cywilny:

Data urodzenia:

Pochodzenie:

Adres:

Żonaty od 1899 z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową, działaczką PPS,

5 grudnia 1867 roku

Urodził się w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

Ojciec – Józef Wincenty (1833-1902), był podczas powstania styczniowego komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński, matka Maria z Billewiczów (1842-1884) pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła.

ul. Belwederska 54–56

00-594 Warszawa

WYKSZTAŁCENIE

1877

1885

1885-1886

- Józef, wraz z bratem Bronisławem, rozpoczął naukę w I Gimnazjum wileńskim, mieszczącym się w gmachu dawnego uniwersytetu. W gimnazjum bracia, razem z innymi uczniami, poddawani byli intensywnej rusyfikacji.

- Józef zdał maturę (najlepsze oceny z historii – czwórka i geografii – piątka, najsłabsze – z języków, z wyjątkiem francuskiego).

- Studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. W 1886 nie przyjęto go na studia w Dorpacie, z uwagi na jego konspiracyjną przeszłość, przez co zaliczył tylko pierwszy rok studiów.

DOŚWIADCZENIE

1894

1906

1908

1912

1914

1918- 1919

22.11.1918

1919 - 1920

19.03.1920

2.10.1926-

27.06.1928

25.08.1930-4.12.1930

Inne doświadczenia:

- Został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym PPS (CKR PPS) i został redaktorem naczelnym „Robotnika”.

- Utworzenie własnej partii PPS - Frakcja Rewolucyjna; objęcie kierownictwa nad organizacją bojową PPS

- Utworzenie we Lwowie Związku Walki Czynnej

- Józef Piłsudski został wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego i przyjął pseudonim Mieczysław.

- Z jego inicjatywy powstała Polska Organizacja Wojskowa (POW)

- Minister spraw wojskowych

- Objęcie stanowiska tymczasowego naczelnika państwa (11 listopada przejął władzę nad wojskiem)

- Dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej, jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa

- Nominacja na Pierwszego Marszałka Polski

- Prezes rady ministrów, kierowanie polityką państwa i wojskiem; pełnienie funkcji: ministra spraw wojskowych 15.05.1926 i od sierpnia - generalnego inspektora sił zbrojnych

-Prezes rady ministrów

Wileński korespondent czasopisma konspiracyjnego "Przedświt", założenie kółka samokształceniowego „Spójnia” zajmującego się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek, działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, 1886 udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, w 1887 został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie Frakcji Terrorystycznej Narodnej Woli.

JĘZYKI

Francuski

Niemiecki

Rosyjski

Angielski

Łacina

Białoruski Bardzo dobra znajomość w piśmie i w mowie

Bardzo dobra znajomość w piśmie i w mowie

Bardzo dobra znajomość w piśmie i w mowie

Przeciętna znajomość w piśmie i w mowie

Przeciętna znajomość w piśmie i w mowie

Znajomość języka w stopniu komunikatywnym

ZAINTERESOWANIA

- długie samotne spacery po parku Łazienkowskim, Pikieliszkach czy Druskiennikach

- dbałość o zdrowie fizyczne i ich propagowanie

- opowiadanie kawałów i długie rozmowy ze znajomymi

- jazda konno oraz polowania

- gra w karty, w szczególności Pasjansa

OCENA POSTACI

Powyższe CV nie oddaje pełnego obrazu postaci Józefa Piłsudskiego. Do tej pory historycy różnie oceniają jego politykę. Posiada on zarówno zagorzałych zwolenników jak i surowych krytyków. W ocenie wielu był on jednakże świetnym wojskowym, strategiem, bohaterem walk o niepodległość i integralność terytorium Polski, przywódcą państwa o dużym autorytecie. Jego życie było podporządkowane służbie publicznej narodowi polskiemu, co pokazuje, że jego priorytetem było stworzenie silnej państwowości polskiej.

Ja postrzegam go, jako doskonałego stratega, bohaterskiego żołnierza i charyzmatycznego przywódcę. Wieloletnia służba naszej ojczyźnie świadczy o tym, ze Piłsudski chciał stworzyć lepszą, stabilną Polskę.