Józef Piłsudski Stan cywilny: Data urodzenia: Pochodzenie: Adres: Żonaty od 1899 z Marią z Koplewskich Juszkiewiczową, działaczką PPS, 5 grudnia 1867 roku Urodził się w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec – Józef Wincenty (1833-1902), był podczas powstania styczniowego komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński, matka Maria z Billewiczów (1842-1884) pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. ul. Belwederska 54–56 00-594 Warszawa WYKSZTAŁCENIE 1877 1885 1885-1886 - Józef, wraz z bratem Bronisławem, rozpoczął naukę w I Gimnazjum wileńskim, mieszczącym się w gmachu dawnego uniwersytetu. W gimnazjum bracia, razem z innymi uczniami, poddawani byli intensywnej rusyfikacji. - Józef zdał maturę (najlepsze oceny z historii – czwórka i geografii – piątka, najsłabsze – z języków, z wyjątkiem francuskiego). - Studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. W 1886 nie przyjęto go na studia w Dorpacie, z uwagi na jego konspiracyjną przeszłość, przez co zaliczył tylko pierwszy rok studiów. DOŚWIADCZENIE 1894 1906 1908 1912 1914 1918- 1919 22.11.1918 1919 - 1920 19.03.1920 2.10.1926- 27.06.1928 25.08.1930-4.12.1930 Inne doświadczenia: - Został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej w nowo powstałym Centralnym Komitecie Robotniczym PPS (CKR PPS) i został redaktorem naczelnym „Robotnika”. - Utworzenie własnej partii PPS - Frakcja Rewolucyjna; objęcie kierownictwa nad organizacją bojową PPS - Utworzenie we Lwowie Związku Walki Czynnej - Józef Piłsudski został wybrany na Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego i przyjął pseudonim Mieczysław. - Z jego inicjatywy powstała Polska Organizacja Wojskowa (POW) - Minister spraw wojskowych - Objęcie stanowiska tymczasowego naczelnika państwa (11 listopada przejął władzę nad wojskiem) - Dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej, jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa - Nominacja na Pierwszego Marszałka Polski - Prezes rady ministrów, kierowanie polityką państwa i wojskiem; pełnienie funkcji: ministra spraw wojskowych 15.05.1926 i od sierpnia - generalnego inspektora sił zbrojnych -Prezes rady ministrów Wileński korespondent czasopisma konspiracyjnego "Przedświt", założenie kółka samokształceniowego „Spójnia” zajmującego się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek, działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, 1886 udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, w 1887 został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na...