The teacher of mathematics several weeks ago announced the test. Two days before the test I began preparations. I tried to strenghten of all subjects to the time as much as my favourite film started. When I watching TV I repeated the material. I as usual was irritated in the day of the test. I wrote it, but I wasn't satisfied from myself. When the teacher gave back tests I fail my exam. I was horibly disappointed. It was a rude awakening for me.

Kilka tygodni temu nauczyciel matematyki zapowiedział sprawdzian. Dwa dni przed sprawdzianem zaczęłam przygotowania. Starałam się utrwalić wszystkie tematy do czasu aż zaczął się mój ulubiony film. W trakcie oglądania powtarzałam materiał. Jak zwykle w dniu sprawdzianu byłam zdenerwowana. Napisałam go, ale nie byłam z siebie zadowolona. Gdy nauczyciel oddał sprawdziany okazało się, że oblałam test. Byłam strasznie zawiedziona. Była to dla mnie przykra niespodzianka.

In the last holiday I was at the seaside with parents.Before the departure I looked at on the television several prognoses on this time and shaped up splendid, sunny weather.So I packed summer clothes. Day of the departure was amazing, but it the late afternoon got coolly. I didn't worry however, because weather on the time of my stay shaped up wonderfully. The next day woke up me the sound of the rain behind the window. Such weather kept by the whole departure. I was horibly disappointed, because the whole holiday departure was wasted.

W ostatnie wakacje byłam nad morzem z rodzicami. Przed wyjazdem obejrzałam w telewizji kilka prognoz na ten czas i zapowiadała się wspaniała, słoneczna pogoda. W związku z tym spakowałam letnie ubrania. Dzień wyjazdu był rewelacyjny, ale późnym popołudniem zrobiło się chłodno. Nie martwiłam się jednak, ponieważ pogoda na czas mojego pobytu zapowiadała się cudownie. Następnego dnia obudził mnie dźwięk deszczu za oknem. Przez cały wyjazd utrzymywała się taka pogoda. Byłam strasznie zawiedziona, ponieważ cały wakacyjny wyjazd był zmarnowany.