The teacher of mathematics several weeks ago announced the test. Two days before the test I began preparations. I tried to strenghten of all subjects to the time as much as my favourite film started. When I watching TV I repeated the material. I as usual was irritated in the day of the test. I wrote it, but I wasn't satisfied from myself. When the teacher gave back tests I fail my exam. I was horibly disappointed. It was a rude awakening for me. Kilka tygodni temu nauczyciel matematyki zapowiedział sprawdzian. Dwa dni przed sprawdzianem zaczęłam przygotowania. Starałam się utrwalić wszystkie tematy do czasu aż zaczął się mój ulubiony film. W trakcie oglądania powtarzałam materiał. Jak zwykle w dniu sprawdzianu byłam zdenerwowana. Napisałam go, ale nie byłam z siebie zadowolona. Gdy nauczyciel oddał sprawdziany okazało się, że oblałam test. Byłam strasznie zawiedziona. Była to dla mnie przykra niespodzianka. In the last holiday I was at the seaside with parents.Before the departure I looked at on the television several prognoses on this time and shaped up splendid, sunny weather.So I packed summer clothes. Day of the departure was amazing, but it the late afternoon got coolly. I didn't worry however, because weather on the time of my stay shaped up wonderfully. The next day woke up me the...