Żydzi w Lalce.

Chciałbym przestawić postać Żydów w utworze Bolesława Prusa „Lalka”. Autor w swoim dziale poświęca swoją uwagę Żydom, ich zachowaniu między sobą a społeczeństwem oraz stosunku społeczeństwa dziewiętnastowiecznej Warszawy do nich.

Jednym z fragmentów w którym występuje Żyd jest rozmowa Wokulskiego z Szlangbaumem. Podczas tej oto rozmowy Wokulski opowiada o swoim nowym planie zdobycia względów Izabeli. Prosi dyskretnie Szlanugbauma aby zlicytował kamienice Tomasza Łęckiego za więcej niż jest ona warta. Stanisław Wokulski jest bogatym kupcem, zakochany jest on w pannie Izabelli która jest materialistką i wyklucza Wokulskiego między innymi dlatego że nie ma on pochodzenia szlachcica. Wokulski jest przyjacielem Żydów którzy cenią go za bogactwo, uczciwość i głowę do interesów. Szlangbaum jest przyjacielem Wokulskiego, ojcem Henryka Szlanugbauma jest to bogaty wpływowy Żyd zajmujący się handlem i lichwą. W fragmencie tym zostają ujawnione pozytywne cechy Żyda np. umiejętność dochowania tajemnicy, inteligencja, zapobiegliwość poprzez uczenie wnuka oszczędności, tradycjonalizm. Należy wspomnieć tutaj że w Warszawie rozpoczęła się nagonka na Żydów, objawiajająca się np. oczernianiem ich w gazetach. Jednak Żydzi dla tych którzy ci nie prześladują pozostają nadal przyjaciółmi i pomagają im.

W utworze Bolesława Prasa występują też inni Żydzi np. Henryk Szlangbaum (były powstaniec) , doktor Szuman ( filozof i naukowiec doświadczony przez nieszczęśliwą miłość) i reszta bezimiennych Żydów. W całym dziele przedstawione są także inne cechy Żydów np. stawianie wartości pieniądza wysoko, konserwatyzm, zainteresowania naukowe doktora Szumana, patriotyzm ( udział Henryka w powstaniu styczniowym). Żydzi popierali przede wszystkim własną nacje, Szlangbaum po odkupieniu sklepu od Wokulskiego przede wszystkim zatrudnił Żydów. Polacy najczęściej oceniają negatywnie Żydów, przyjaźnie takie jak Wokulskiego z Szlangbaumem i doktorem Szumanem są rzadkością.

Podsumowując Bolesław Prus pisząc „Lalkę” chciał pokazać prawdą o społeczeństwie miasta. Do prawdziwego przedstawienie tego niezbędne było przedstawienie postaci Żydów którzy są ważnym fragmentem społeczeństwa. Żydzi pojawiają się z różnych momentach miejscach akcji i są to przeważnie postacie drugoplanowe np. doktor Szuman czy Szlangbaumowie.