O co ta wojna? Czyli współczesne konflikty zbrojne na świecie. Pojęcie konfliktu zbrojnego jest szerzej rozumiane od pojęcia wojny. Konfliktem nazywamy wszelkie przejawy walki zbrojnej, także niewypowiedziane, której uczestnikami są strony, które nie są podmiotami prawa międzynarodowego. Konflikt wynika z narastającą sprzecznością interesów, jak również z antagonizmen stron. Konflikt, może wystąpić miedzy dwoma , lub wieloma stronami. Konflikt może być wewnątrzpaństwowy, wówczas konflikt dotyczy sprzeczności interesów w jednym państwie. Również wystąpić może konflikt międzynarodowy, poprzedzony sprzecznością między państwami. Do ogólnych przyczyn konfliktów zbrojnych możemy zaliczyć: -ekonomiczne, wynikające z chęci zdobycia wpływów gospodarczych za granicą, jak również z chęci kontrolowania bogactw poza własnym terytorium państwowym.. -polityczne i terytorialne, których celem jest zdobycie suwerenności, lub wpływu na określonym terenie -militarne, nastawione na wyścig zbrojeń -ekologiczne, do których prowadzi wzrost populacji oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych -ideologiczne, np. okres zimnej wojny, lub konflikty na tle cywilizacyjnym lub terytorialnym. W dalszej części pracy chciałbym pokrótce scharakteryzować wybrane konflikty zbrojne: -Afryka, kontynent na którym toczą się liczne konflikty min. W Angoli, Czadzie , Etiopii, Demokratycznej Republice Konga, Liberia, Rwanda, Somalia, Sudan, Sierra Leone. Do głównych przyczyn w wyniku których wybuchają konflikty w Afryce należą: bieda oraz problem głodu, duże zróżnicowanie religijne i etniczne, despotyzm przywódców, niestabilność polityczna, jak i również niskie poczucie przynależności państwowej. I tak np. Somalia. Kraj w którym głównym powodem konfliktu są różnice polityczne. Jest to państwo, które całkowicie załamało się pod względem politycznym po upadku rządu Siada Barre w 1991 r. Somalia nie posiada żadnych instytucji administracyjnych ani państwowych. Sudan jest to kraj w którym wojna trwa już od 1995 r., a za jej przyczyną stoi reżim prowadzony przez Baszira, który na domiar złego wspiera terroryzm, ale konfliktowi towarzyszy także kontrola nad wydobyciem ropy naftowej. Przyczyną konfliktu jest także sytuacja w której strona rebeliancka stawia sobie za cel stworzenie własnego państwa z części terytorium państwa już istniejącego. Od rozpoczęcia wojny śmierć poniosło około 2 miliony ofiar. W konflikt ten poniekąd zamieszane są Etiopia i Erytea, gdyż są przeciwne rządom w Sudanie. Czad: walki toczą się na tych terenach od lat 90-tych XIX w., a głównym czynnikiem są różnice w poglądach...