Teoria działań wojennych Bema Generał Józef Bem chlubnie zapisał się w kartach historii. Poprzez swe czyny przeszedł do legendy jako bohater Polski i Węgier. Jest przykładem patrioty, który poświęcił swoje życie sprawie wolności ojczyzny. Za granicą cieszył się sławą bohaterskiego wodza, który stanął na czele powstańców węgierskich, by przewodzić im w walce o niepodległość. Zachariasz Józef Bem urodził się 14 marca 1794 r. w Tarnowie, mieście leżącym w Galicji, prowincji która po pierwszym rozbiorze Polski weszła w skład Cesarstwa Austriackiego. Walki narodu polskiego o wyzwolenie, prowadzone głównie przy boku Napoleona I zostały uwieńczone utworzeniem, na mocy traktatu w Tylży 1807 r., małego państwa zwanego Księstwem Warszawskim. Wówczas rodzice Bema przenieśli się z Tarnowa do Krakowa. Tam odebrał on podstawowe wykształcenie oraz uczęszczał do Gimnazjum św. Anny. W 1809 r. mając zaledwie 15 lat wstąpił Bem, jako kadet do armii Księstwa Warszawskiego. Kariera jego była błyskawiczna, po półrocznej nauce otrzymał szlify oficerskie podporucznika. Awansował na porucznika artylerii I klasy i w tym stopniu odbył kampanię napoleońską w 1812 r, walcząc na północnym skrzydle wielkiej armii cesarskiej w korpusie MacDonalda. W armii Królestwa Polskiego Po upadku Napoleona decyzją kongresu wiedeńskiego 9 maja 1815 r. zostało utworzone Królestwo Polskie z okrojonych ziem byłego Księstwa Warszawskiego. Józef Bem wstąpił do czynnej służby w armii Królestwa, gdzie powierzono mu wykłady w Szkole Zimowej Artylerii. Ponieważ w tym czasie wynaleziono nowy rodzaj rakiet, Bem prowadził doświadczenia nad wykorzystaniem ich w akcjach bojowych. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracy Bema pt. "Uwagi o rakietach zapalających" opatrzonej jego własnoręcznymi rysunkami. Osiągnięcia Bema w tej dziedzinie znalazły praktyczne zastosowanie przy produkcji pierwszych pocisków rakietowych. Bem nie pozostawał obojętny wobec konspiracyjnej działalności, był członkiem loży głównej Wolnomularstwa Narodowego, a po rozwiązaniu tej organizacji, należał do Narodowego Towarzystwa Patriotycznego. Po wykryciu spisku 1822 r. Bem został aresztowany, skazany na degradację i rok więzienia. Dzięki interwencji gen. Bontempsa u ks. Konstantego wyrok został uchylony, Bem pozostał przeniesiony karnie na prowincję z zachowaniem posiadanych godności wojskowych. Na własną prośbę został zwolniony z wojska i powrócił do Galicji, gdzie podjął się administracji dóbr F. Potockiego w Brodach. W związku z tą pracą interesował się maszynami parowymi myśląc o ich zastosowaniu w przemyśle krajowym. Efektem...