„Hiszpania w walce z terroryzmem – sytuacja w Kraju Basków” Na pograniczu Hiszpanii i Francji położony jest Kraj Basków, jeszcze niedawno uznawany za jeden z głównych punktów zapalnych Europy, obok Jugosławii, Irlandii Północnej i Czeczenii. Moją pracę chciałabym poświęcić konfliktowi, który zawiązał się w tamtym regionie, działalności zapobiegawczej rządu hiszpańskiego oraz opinii społeczeństwa baskijskiego na temat ETA – organizacji nacjonalistycznej utworzonej w Baskonii, która rzekomo miała walczyć o wolność i niepodległość tego regionu. Baskowie to jedna z mniejszości narodowych w Królestwie Hiszpanii, stanowiąca ok. 1,5 proc. ludności tego kraju. Żyje ich ok. 590 tys. w samej Hiszpanii i ok. 100 tys. w południowej Francji. Należy pamiętać, że Baskowie stanowią odrębną grupę językową. Z pewnością ich język zwany euskara jest jednym z najstarszych języków używanych w Europie – jego historia sięga 3000 lat. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia narodu baskijskiego. Przede wszystkim jednak uznaje się, iż mogą być potomkami ludów indoeuropejskich. Świadomość odrębności kulturowo-społecznej tej ludności jest wyjątkowo duża. Świadczy o tym fakt, że Baskowie klasyfikują siebie, jako najstarszy naród europejski zamieszkujący od wieków ten sam obszar. Ciekawym jest, iż słowo „wolność” istniało w języku baskijskim wcześniej niż w greckim, a sami Baskowie musieli walczyć w jej obronie już w III wieku p.n.e. podczas najazdu Rzymian na Półwysep Iberyjski. Żeby zrozumieć problem terroryzmu w Hiszpanii, należy przede wszystkim zapoznać się z historią dążeń niepodległościowych narodu baskijskiego, która rozpoczęła się już w XIX wieku. Baskowie pozostawali pod formalną zależnością władców przez wiele lat. Po klęsce powstania Karlistów w latach 1872-76 rząd centralny Hiszpanii odebrał ostatnie z przywilejów prowincji. Tendencje niepodległościowe mieszkańców były tak powszechne, iż w 1895 roku utworzyli oni Nacjonalistyczną Partię Basków (PNV) – pierwszą baskijską organizację patriotyczną. Baskowie otrzymali w roku 1936 autonomię od rządu republikańskiego , którą jednak stracili już w 1939 roku po zwycięstwie gen. Francisco Franco w wojnie domowej. Franco w sposób niezwykle brutalny tłumił wszelkie dążenia niepodległościowe Basków oraz ich próby działalności na rzecz zachowania odrębności językowej i kulturowej. Z tego powodu rodziło się coraz więcej nowych tendencji politycznych wymierzonych w dyktaturę frankistowską. Dnia 31 lipca 1959 roku radykalni studenci baskijscy z szeregów PNV założyli ugrupowanie Ojczyzna Basków i Wolność, czyli Euskadi Ta Askatasuna...