Kwestia stosunków polsko ukraińskich jest bardzo złożona, więc każda osoba, która próbuje się zmierzyć z tym tematem stąpa przy cienkiej granicy wrażliwości obu społeczeństw. Relacje polsko - ukraińskie charakteryzują się zarówno wzajemną współpracą, pomocą w walce z wrogami zewnętrznymi i polityką realizowaną przy pomocy koligacji, a z drugiej strony walką o ziemie graniczne. Lata 1918-1939 Właśnie z tego powodu w latach 1918-1919 doszło do wojny polsko- ukraińskiej. Wojna ta toczyła się o Galicję Wschodnią. W lipcu 1919 roku Wojsko Polskie wyparło armię ukraińską likwidując także powstającą ukraińską państwowość w Galicji Wschodniej. W 1920 roku został podpisany pakt pomiędzy Polską a Ukraińską Republiką Ludową – Pakt Piłsudski-Petlura. Symon Petlura za obietnicę pomocy w odzyskaniu Ukrainy Naddnieprzańskiej z rąk bolszewików zrzekł się na rzecz Polski praw do Galicji Wschodniej. W kwietniu 1920 r. rozpoczął się polsko- ukraiński atak na Kijów jednak został on odparty przez wojska bolszewickie, przez co opanowanie stolicy Ukrainy nie przyniosło oczekiwanych efektów. Plany Petlury zostały zniszczone poprzez złamanie przez Polskę zobowiązań sojuszniczych i podpisanie traktatu pokojowego w Rydze z Rosją Radziecką. Naruszony został, bowiem punkt 4 paktu pomiędzy Polską a Ukrainą z 1920 r., ustalającego, że „ Rząd Ukraiński zobowiązuje się nie zawierać żadnych umów międzynarodowych skierowanych przeciwko Polsce; do tego samego zobowiązuje się rząd Rzeczypospolitej Polskiej, wobec Ukraińskiej Republiki Ludowej”. Zobowiązaniem, na które Polska musiała się zgodzić, podpisując pakt z Rosją Sowiecką, był artykuł II układu rozejmowego, w którym strony zobowiązywały się nie popierać cudzych działań wojskowych przeciwko drugiej stronie W marcu, 1923 r. Rada Ambasadorów Ligi Narodów uznała wyznaczone traktatem ryskim wschodnie granice Rzeczypospolitej. W związku z tym na terenie Polski znalazło się 5 mln Ukraińców. Wielu z nich włączenie ich ziem do Polski przyjęło, jako okupację. Wśród ukraińskich organizacji niepodległościowych duże znaczenie miała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. OUN powstała w 1929 r. w Wiedniu. Jej celem było utworzenie niepodległego i zjednoczonego państwa drogą bezkompromisowej i bezwzględnej walki. Za swoich wrogów uważała przede wszystkim ZSRR i Polskę. W praktyce jednak OUN kierowała swoje działania głównie przeciwko Polsce, organizując m.in. zamachy terrorystyczne. W jednym z takich zamachów zginął Minister Spraw Wewnętrznych RP Bronisław Pieracki. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, polityka władz polskich zaczęła zmierzać...