Upodobnienia spółgłosek pod względem dźwięczności: *kierunek upodobnienia - upodobnienie wsteczne - upodobnienia postępowe * utrata bądź też uzyskanie dźwięczności - ubezdźwięcznienie -udźwięcznienie...