Upodobnienia spółgłosek pod względem dźwięczności:

*kierunek upodobnienia

- upodobnienie wsteczne

- upodobnienia postępowe

* utrata bądź też uzyskanie dźwięczności

- ubezdźwięcznienie

-udźwięcznienie

*miejsce wystąpienia upodobnienia

-wewnątrzwyrazowe

-międzywyrazowe

*utrata dźwięczności na końcu wyrazu