Jacek Soplica i Andrzej kmicic - prownaj obu bohaterów. Szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji Głównym bohaterem „Potopu” Henryka Sienkiewicza jest Andrzej Kmicic. Poznając jego burzliwe dzieje i analizując charakter, możemy zauważyć, że autor pozwolił sobie na oparcie historii młodego rycerza na dziejach innej wielkiej postaci literackiej. Mowa tu oczywiście o Mickiewiczowskim Jacku Soplicy, bohaterze „Pana Tadeusza”. Mimo, że pochodzili z różnych epok literackich – pozytywizmu i romantyzmu, to posiadają wiele cech wspólnych. Zastanówmy się więc, co łączy te dwie dynamiczne postacie. Zacznijmy od tego, że obaj mężczyźni przeżywali burzliwą młodość. Jacek Soplica jako typowy zawadiaka i hulaka, nie dbał o swoją reputację. Cechowała go śmiałość, którą ukazywał w licznych potyczkach, porachunkach i pojedynkach ze szlachtą. Jako człowiek działający tylko dla własnej sławy, odznaczał się samowolą i gwałtownością charakteru. Również Andrzeja Kmicica wyróżniało zuchwalstwo. Wraz ze swoją kompanią wszczynał bójki w Lubiczu, Upicie i Wołmontowiczach. C o więcej, zarówno Soplica jak i Kmicic otrzymali miano zdrajcy. Zabójstwo Stolnika Horeszki spowodowało, że wzięto Jacka za stronnika Moskali i posądzono o zdradę narodu. Stracił wtedy całe poparcie, jakie miał wśród szlachty, a ludzie odwracali się od niego. Natomiast Andrzej przysiągł w Kiejdanach wierność księciu Januszowi, czym ściągnął na siebie nienawiść narodu. Oszukany przez Radziwiłła, nie zdawał sobie sprawy, że zdradził ojczyznę. Wykorzystywanie Soplicy przez Horeszkę na sejmikach i Kmicica przez Radziwiłła ukazuje nam bohaterów jako ludzi naiwnych i zbyt ufnych, którymi łatwo manipulować. Jednakże, obaj zauważyli swoje błędy i dążyli do poprawy. Obaj zmienili nazwiska, zmazując z siebie grzechy przeszłości. Jacek Soplica stał się pokornym bernardynem Robakiem, a Kmicic dzielnym żołnierzem Babiniczem. Nie dbali o własne szczęście, stawiając ponad wszystko dobro kraju. Rozumieli, że jedynie służbą ojczyźnie mogą się zrehabilitować. Soplica wstąpił do Legionów, mężnie walczył u boku Napoleona. Potem przywdział habit mnicha i organizował powstanie na Litwie. Kmicic, dostrzegłszy nieszczerość Radziwiłła usiłował porwać księcia Bogusława, a następnie odniósł wiele zasług podczas obrony Częstochowy i u boku króla Jana Kazimierza. Brał udział w odbiciu Warszawy, walczył na Prusach....