Biznes Plan Dla Przedsiębiorstwa Jednoosobowego „Puchatek” I Konspekt II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1 Dane o właścicielu 2 Nazwa i lokalizacja (siedziba) 3 Forma organizacyjno – prawna 4 Obszar działania 5 Przedmiot działalności 6 Podstawowe cele działalności III Analiza rynku i plan marketingowy 1 Opis produktu 2 Podmioty działające w branży – główni konkurenci 3 Rynek zbytu 4 Odbiorcy i ich potrzeby 5 Ceny oferowanych dóbr 6 Plan marketingowy 7 Dystrybucja i jej sposoby 8 Reklama i promocja IV Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna 1 Kadra zarządzająca 2 Schemat organizacyjny V Analiza finansowo – ekonomiczna VI Analiza S.W.O.T. 1 Mocne strony przedsięwzięcia 2 Słabe strony przedsięwzięcia 3 Szanse dla przedsiębiorstwa 4 Zagrożenia dla przedsiębiorstwa VII Rozwój przedsiębiorstwa VIII Podsumowanie IX Plan wprowadzenia w życie - harmonogram realizacji przedsięwzięcia I. Konspekt Niniejszy Biznes Plan został opracowany w celu przedstawienia projektu planowanej działalności gospodarczej w postaci Przedsiębiorstwa Jednoosobowego o nazwie „Puchatek”. Firma będzie prowadziła swoją działalność w Krakowie Siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdowała przy ulicy długiej, w lokalu numer 34. Niniejsze przedsięwzięcie stanowić będzie własność Rybak Jarosław, która jest zarówno twórczynią pomysłu, jak i jego realizatorką. Rozpoczynając działalność gospodarczą musiałam zdecydować, w jakim sektorze gospodarki chcę startować. Najbardziej zainteresowała mnie działalność handlowa, ponieważ chcę zająć się sprzedażą używanych artykułów dziecięcych. Zdecydowałam się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, ponieważ chcę zainwestować w siebie i w swoje umiejętności. Decyzja o podjęciu samozatrudnienia oparta była o obecną sytuację lokalnego rynku pracy. W tej decyzji umocniła mnie jeszcze informacja dotycząca programu, który pomaga absolwentom szkół średnich na lepszy start w dorosłe życie. Program „Pierwsza Praca” ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy, by nie stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Oprócz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, program „Pierwsza Praca” promuje zatrudnienie w: • samozatrudnienia, • kształcenia, • wolontariatu, • małych i średnich przedsiębiorstwach. Dla zwiększenia możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej program „Pierwsza Praca” zakłada: • uruchomienie w dużej skali programu udzielania takich kredytów, poręczeń kredytowych i systemu dopłat do kosztów oprocentowania i związanego z nimi profesjonalnego doradztwa; • okresowe zawieszenia pobierania od...