I WOJNA ŚWIATOWA – PRZYCZYNY, PRZEBIEG I SKUTKI /1914-1918/ PP 1. Geneza wojny: A/ Powstanie 2 przeciwstawnych bloków militarnych i ich cele: TRÓJPRZYMIERZE: -Niemcy – dążyły do nowego podziału kolonii, chciały wzmocnić swoją pozycje ekonomiczną; -Austro-Węgry : chciały wpływów na Bałkanach -Włochy TRÓJPOROZUMIENIE -Francja – dążyła do odzyskania ziem utraconych na rzecz Niemiec /Alzacja i Lotaryngia/, chciała zachować wpływy w Afryce /Maroko/ -Rosja – chciała wpływów na Bałkanach i otwarcia cieśnin czarnomorskich -Anglia – chciała utrzymać mocarstwową pozycję na morzach i w koloniach C/zbrojenia niemieckie przed wybuchem wojny D/ Sytuacja na Bałkanach, „kocioł bałkański” -upadek znaczenia Turcji, powolny rozpad imperium -1908 r. – kryzys bośniacki: Austro-Węgry przyłączyły Bośnię i Hercegowinę , godziło to w interesy Rosji i Serbii, były jednak za słabe aby interweniować. II Rzesza poparła Austro – Węgry. -I i II wojna bałkańska, E/ 28 VI 1914 r. serbski student, członek terrorystycznej organizacji Czarna Ręka, Gavrilo Princip zastrzelił w Sarajewie następcę tronu Austro – Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. Austro- Węgry wystosowały wobec Serbii ostre, trudne do przyjęcia ultimatum. Poparcie Rosji skłoniło Serbię do jego odrzucenia. Miesiąc później Austro- Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. W ciągu kilku dni wiele państw wypowiedziało sobie wojnę. 2.W czasie działań wojennych powstały 2 strony walczące: państwa ententy /początkowo WB, Francja i Rosja/i centralne /najpierw Niemcy i Austro – Węgry/ 3. Front zachodni. A/ 1914 r. -wg Niemców działania wojenne miały przebiegać zgodnie z planem Schlieffena /”wojna błyskawiczna”/, który realizował gen. Moltke: Niemcy uderzą poprzez Belgię na Francję, pokonają ją w parę tygodni, a następnie uderza na Rosję, - Niemcy zajęli neutralną Belgię i wkroczyli do Francji; w bitwie nad Marną Niemcy ponieśli klęskę – tak załamał się plan wojny błyskawicznej. Rozpoczęła się wojna pozycyjna -po stronie ententy stanęły: Serbia, Japonia, Belgia -do wojny po stronie państw centralnych włączyła się Turcja b/ 1915 r. -Włochy przystąpiły do wojny po stronie ententy -zatopienie przez Niemców brytyjskiego statku „Lusitania” /zginęło wielu Amerykanów/ -bitwa pod Ypres, użycie gazów bojowych -cd walk pozycyjnych -do wojny po stronie państw centralnych włączyła się Bułgaria c/ 1916 r. -bitwa pod Verdun, nad Sommą, d/ 1917 r. -Niemcy ogłosili nieograniczoną wojnę podwodną, odtąd zatapiali statki państw neutralnych i pasażerskie -przystąpienie USA i Grecji do wojny po stronie ententy e/ 1918 r. -nieudana ofensywa...