.Przedstawienie sytuacji narracyjnej: 1.Przedstawienie postaci narratora. 2.Opis kamizelki. II.Krótka historia losów młodego małżeństwa: 1.Przedstawienie postaci urzędnika i jego żony. 2.Schematyczne i skrótowe przedstawienie losów małżeństwa: a)choroba urzędnika (lipiec) b)śmierć urzędnika (październik) c)sprzedaż ostatnich pamiątek: kamizelki i parasolki; d)wyprowadzka żony urzędnika (listopad) III.Nabycie kamizelki przez narratora. IV.Szczegółowa historia losów małżeństwa: 1.Bardziej szczegółowe przedstawienie postaci urzędnika i jego żony (charakter, zwyczaje, itp.); 2.Choroba urzędnika; 3.Wizyta lekarza; 4.Pogarszanie się stanu zdrowia chorego; 5.Rozpoczęcie „mierzenia” stanu...