.Przedstawienie sytuacji narracyjnej:

1.Przedstawienie postaci narratora.

2.Opis kamizelki.

II.Krótka historia losów młodego małżeństwa:

1.Przedstawienie postaci urzędnika i jego żony.

2.Schematyczne i skrótowe przedstawienie losów małżeństwa:

a)choroba urzędnika (lipiec)

b)śmierć urzędnika (październik)

c)sprzedaż ostatnich pamiątek: kamizelki i parasolki;

d)wyprowadzka żony urzędnika (listopad)

III.Nabycie kamizelki przez narratora.

IV.Szczegółowa historia losów małżeństwa:

1.Bardziej szczegółowe przedstawienie postaci urzędnika i jego żony (charakter, zwyczaje, itp.);

2.Choroba urzędnika;

3.Wizyta lekarza;

4.Pogarszanie się stanu zdrowia chorego;

5.Rozpoczęcie „mierzenia” stanu zdrowia za pomocą ścisłości kamizelki;

6.Sekretna praca nad zwężaniem kamizelki;

7.Moment przesilenia nerwowego – podejrzenia skierowane do żony, zarzucające jej ukrywanie prawdziwej opinii lekarza o stanie zdrowia chorego;

8.Moment optymizmu – ujawnienie sekretu przez urzędnika;

9.Śmierć urzędnika;

V.Powrót do sytuacji narracyjnej. Refleksja o charakterze metafizycznym.