Spis treści : 1.Atmosfera definicja i ogólne pojęcia . 2.Budowa atmosfery. 3.Masy powietrza 4.Grożne zjawiska atmosferyczne. 5. Wiatry. Atmosfera to gazowa powłoka Ziemi która jest mieszaniną gazów , ciał stałych i ciekłych .Przechodzi w przestrzeń kosmiczną Ze względu na jej skład chemiczny i fizyczny wyróżniamy w niej składniki stałe i zmienne . Stałe składniki to : azot (78%), tlen (21%), oraz argon ,neon, hel, metan, krypton ,wodór (około 1%).Zmienne składniki to para wodna , dwutlenek węgla , dwutlenek siarki ozon, składniki mineralne oraz organiczne .Na skład atmosfery wpływają również erupcje wulkaniczne . Budowa atmosfery . Atmosferę ziemską dzielimy na 5 warstw wyróżnionych na podstawie zmian temperatury oddzielonych od siebie wąskimi strefami przejściowymi zwanymi pauzami. 3. Masy powietrza Ogólna cyrkulacja powietrza związana jest z nieustającymi ruchami mas powietrza w atmosferze . -równikowe -zwrotnikowe -polarne -arktyczne 4.Grożne zjawiska atmosferyczne Są one krótkotrwałe i bardzo trudne do przewidzenia powodują nie wyobrażalne szkody . Należą do nich : cyklony tropikalne ,trąby powietrzne i burze. Cyklony tworzą się w strefie niżów międzyzwrotnikowych , w jednorodnych masach powietrza i wilgotnych masach powietrza zalegającymi nad oceanami , w których temperatura wody przekracza +25C. Cyklony przypominają olbrzymie wiry .Przemieszczają się ze wschodu na zachód , zbaczając w wyższych szerokościach geograficznych. Ich szybkość może przekraczać 100 m/s .Różnica ciśnienia we wnętrz cyklonu sięga kilkudziesięciu h-Pa .W oku cyklonu panuje niskie ciśnienie . Powoduję to powstanie w promieniu 500km silnych porywistych wiatrów . Cyklony tworzą się w : w rejonie zatoki meksykańskiej na morzu karaibskim , na morzu arabskim itd. Mają one różne nazwy regionalne :Huragan , tajfun. Burza Występuje w niskich i średnich wysokościach geograficzny . W czasie jej trwania występują silne wyładowania atmosferyczne .Krótkotrwałe opady ,silny wiatr. Pojawiają się na obszarami lądowymi . Trąby powietrzne są częstym zjawiskiem w niskich i średnich szerokościach geograficznych . Maja dużo mniejsze rozmiary niż cyklony . Dzielą się na lądowe i wodne w zależności od terenu nad którym powstają .Są bardzo częste ,liczne Wiatry lokalne i sezonowe Wiatr to poziomy ruch powietrza . Jego prędkość zależy od różnicy ciśnień mierzona w skali Beauforta, od 0 do 10 stopni . Monsun jest wiatrem sezonowym, co pół roku zmieniającym kierunek. Charakterystyczny jest zwłaszcza dla Azji południowej i południowo-wschodniej oraz dla wybrzeży Australii północnej. Kierunek monsunu...