Spis treści :

1.Atmosfera definicja i ogólne pojęcia .

2.Budowa atmosfery.

3.Masy powietrza

4.Grożne zjawiska atmosferyczne.

5. Wiatry.

Atmosfera to gazowa powłoka Ziemi która jest mieszaniną gazów , ciał stałych i ciekłych .Przechodzi w przestrzeń kosmiczną Ze względu na jej skład chemiczny i fizyczny wyróżniamy w niej składniki stałe i zmienne . Stałe składniki to : azot (78%), tlen (21%), oraz argon ,neon, hel, metan, krypton ,wodór (około 1%).Zmienne składniki to para wodna , dwutlenek węgla , dwutlenek siarki ozon, składniki mineralne oraz organiczne .Na skład atmosfery wpływają również erupcje wulkaniczne .

Budowa atmosfery .

Atmosferę ziemską dzielimy na 5 warstw wyróżnionych na podstawie zmian temperatury oddzielonych od siebie wąskimi strefami przejściowymi zwanymi pauzami.

3. Masy powietrza

Ogólna cyrkulacja powietrza związana jest z nieustającymi ruchami mas powietrza w atmosferze .

-równikowe

-zwrotnikowe

-polarne

-arktyczne

4.Grożne zjawiska atmosferyczne

Są one krótkotrwałe i bardzo trudne do przewidzenia powodują nie wyobrażalne szkody . Należą do nich : cyklony tropikalne ,trąby powietrzne i burze.

Cyklony tworzą się w strefie niżów międzyzwrotnikowych , w jednorodnych masach powietrza i wilgotnych masach powietrza zalegającymi nad oceanami , w których temperatura wody przekracza +25®C. Cyklony przypominają olbrzymie wiry .Przemieszczają się ze wschodu na zachód , zbaczając w wyższych szerokościach geograficznych. Ich szybkość może przekraczać 100 m/s .Różnica ciśnienia we wnętrz cyklonu sięga kilkudziesięciu h-Pa .W oku cyklonu panuje niskie ciśnienie . Powoduję to powstanie w promieniu 500km silnych porywistych wiatrów . Cyklony tworzą się w : w rejonie zatoki meksykańskiej na morzu karaibskim , na morzu arabskim itd. Mają one różne nazwy regionalne :Huragan , tajfun.

Burza

Występuje w niskich i średnich wysokościach geograficzny . W czasie jej trwania występują silne wyładowania atmosferyczne .Krótkotrwałe opady ,silny wiatr. Pojawiają się na obszarami lądowymi .Trąby powietrzne są częstym zjawiskiem w niskich i średnich szerokościach geograficznych . Maja dużo mniejsze rozmiary niż cyklony . Dzielą się na lądowe i wodne w zależności od terenu nad którym powstają .Są bardzo częste ,liczne

Wiatry lokalne i sezonowe

Wiatr to poziomy ruch powietrza . Jego prędkość zależy od różnicy ciśnień mierzona w skali Beauforta, od 0 do 10 stopni .Monsun jest wiatrem sezonowym, co pół roku zmieniającym kierunek. Charakterystyczny jest zwłaszcza dla Azji południowej i południowo-wschodniej oraz dla wybrzeży Australii północnej. Kierunek monsunu zmienia się wraz ze wybrzeży j oraz zwłaszcza dla wdlam kierunek co pół roku. zmianą układu ciśnień między obszarem lądowym a zbiornikiem wodnym. Są dwa typy monsunów, wyróżnianie na podstawie kierunku, z którego wieją:

Monsun letni morski - jest to wiatr wiejący w lecie znad morza w kierunku lądu. Niesie ze sobą wilgotne morskie powietrze, a wraz z nim intensywne opady. Nad zbiornikiem wodnym, który wolno się ogrzewa, a powietrze nad nim jest chłodniejsze, a zarazem cięższe, występuje wówczas wyż baryczny. Natomiast nad lądem, który ogrzewa się szybko, wobec czego powietrze nad nim jest cieplejsze, a co za tym idzie lżejsze - niż. Wówczas, ponieważ wiatr ma tendencję wiać z ośrodków wyższego ciśnienia do niższego, monsun wieje znad morza.

Monsun zimowy lądowy - jest to wiatr wiejący w zimie znad lądu w kierunku morza. W zimie następuje zmiana w układzie ciśnień - nad lądem, ponieważ szybko się ochładza, a powietrze robi się zimne i ciężkie, tworzy się wyż, a nad wodą, która ochładza się wolniej, powietrze nad nią jest wobec tego cieplejsze i lżejsze, powstaje niż. Stąd monsun zimowy wieje znad lądu i przynosi ochłodzenie i suszę.

Wiatry lokalne – mały zasięg, powstają w sprzyjających warunkach terenowych

a) fen (Alpy), halny (Karpaty), polak (Sudety), chinook (G. Skaliste)

- gwałtowny

- suche ciepłe wiatry występujące po zawietrznej stronie łańcucha górskiego

- powstają podczas przechodzenia wilgotnego powietrza ponad barierą górską

b) spływowe – lodowcowe (bora- wybrzeże Adriatyku; mistral – dolina Rodanu; Santa Ana – w kanionie o tejże nazwie w południowej Kalifornii)

- powstają gdy nad rozległymi wyniesionymi obszarami (płaskowyże, lodowce) zalega zimne powietrze

- następnie spływa w dół pod wpływem grawitacji

- chłodny, suchy

- silny (ok. 130 km/h)

c) zboczowe (dolinne):

- wiatry o rytmie dobowym

- powstają w górach na skutek różnego tempa nagrzewania się powietrza nad dnami dolin i zboczami

d) pustynne (chamsinu – Egipt, Libia; samum – Sahara, Półwysep Arabski; suchowiej – Morze Kaspijskie)

- suche i gorące wiatry

- często o charakterze burz pyłowych

- wiejące zwykle od pustynnych obszarów kontynentalnych

Bibliografia :Barbara Modzelewska „Podstawy Geografii”

Wojciech Wiecki „Georgafia”

Grafika : Wyszukiwarka google