Szanowni Państwo. Przygotowałam prezentację na temat: Rola miasta w życiu bohatera literackiego. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury różnych epok. W wystąpieniu swoim zamierzam przedstawić różnorodnie ujęty wizerunek miasta i jego wpływ na bohaterów literackich. Zabieg ten zastosowałam w celu porównania sposobu postrzegania miasta, które dla jednych jawi się jako skupisko ludzkiego potencjału, przepełnione dobrem, wzniosłymi ideami i swojego rodzaju magią, dla innych jest cywilizacyjną dżunglą, tłem, w którym szerzą się pierwotne instynkty drzemiące w ludziach, a jeszcze inni widzą w nim przestrzeń destrukcyjną, miejsce tragiczne, uosobienie zła, wynalazek szatański, kolebkę niegodziwości i tragedii. Rozwinięcia „Sklepy cynamonowe” tak jak szereg innych opowiadań B. Schulza osnute zostały na bazie wspomnień z dzieciństwa autora. Wprawdzie w samej treści powieści nie pada jednoznaczne stwierdzenie, że akcja umieszczona została w Drohobyczu - rodzinnym mieście autora niemniej jednak skojarzenia takie nasuwają sugestie, jakie formułuje sam Schultz. Wyobraźnia autora tworzy zdominowaną emocjami surrealistyczną interpretację prowincjonalnego miasteczka. Niezwykle starannie maluje jego klimat, spokój, senną wręcz atmosferę. Powoli wyczarowuje zmitologizowaną krainę, w której czas biegnie innym, odrębnym torem. Przestrzeń przenikają elementy irracjonalne a jawa miesza się ze snem. Miasto pełne jest tajemnicy, fantastyki i niepokojącego napięcia. Przestrzenie, które odwiedza bohater ulegają w jego podświadomości totalnego transpozycji przestawienia. Miasteczko ciągle zmienia swój układ architektoniczny - ulice i budynki przemieszczają się w zależności od pory dnia czy roku. Zdeterminowane są nastrojem narratora. Kamienice tańczą tworząc dziwaczne konfiguracje, okna wydają się coś szeptać do przechodniów, ulice pulsują życiem, sklepy pachną kadzidłem i „aromatem dalekich krajów”. Przestrzeń miejska wtłoczona zostaje jakby w inny wymiar czasu i poddana władzy praw psychologii a nie zasadzie życiowego prawdopodobieństwa. Jest surrealistyczna, kształtuje ją symbol. Poszczególnym jej elementom nadaje autor znaczenie sakralne, przez co stają się one składnikami większej całości. Metaforyczne ujęcie przedstawianej rzeczywistości koncentruje autor na Jakubie - symbolu odchodzącego świata wspomnień, małych miasteczek i spokoju, który wypiera cywilizacja. Tradycyjna kupiecka solidność, rzetelność oraz skrupulatność toczy walkę o przetrwanie z napływowym elementem aferzystów skupionych wokół ulicy Krokodyli, na którą szeroką falą wkroczyła...