„Iliada” Homera to wielki utwór epicki, który podejmuje temat wojny trojańskiej. Wojna ta stanowi u Homera tylko tło. Prawdziwym tematem dzieła jest bowiem konflikt między przywódcą wojsk greckich, Agamemnonem a najsilniejszym z achajskich wojowników Achillesem. Centralnym tematem „Iliady”, wyraźnie zaznaczonym w inwokacji, jest gniew Achillesa spowodowany tym, że z nakazu Agamemnona została mu odebrana branka, Bryzeida. W „Iliadzie” nie brak wielu bohaterów. Jednym z nich jest Hektor – najstarszy syn Priama, zabójca Patroklesa, przyjaciela Achillesa. Hektor jest postacią dumną i honorową. Walczy o dobre imię oraz dobro ojczyzny. Nie zważając na prośby Andromachy która na wszelkie możliwe sposoby próbuje zatrzymać go, wzbudzić jego litość wybiega z służącą która obejmuje ich syna na spotkanie: „...Aby go spotkać, wybiegła. Za nią kroczyła służebna, Która w objęciach trzymała dziecko zupełnie maleńkie. Hektorowego syna, co był jak piękna gwiazdeczka. Hektor go zwał Skamandriosem Astyanaks go nazwali inni, bo tylko on. Hektor, niezłomnie bronił Ilionu...” Obawiając się o życie Hektora płacze ze strachu przed stratą ukochanego mężczyzny, który w swej postawie pozostaje nieugięty: „...Ojciec uśmiechnął się, patrząc na swego syna w milczeniu. Lecz Andromarcha tuż przy nim stanęła i łzami zalana...” Andromarcha widząc że jej działanie nie przynoszą żadnych rezultatów znając uczucia męża, jego ambicje i niezłomność w działaniu próbowała poraz kolejny zmienić jego tok myślenia: „Zgubi cię twoja odwaga, szalony! Ty nie masz litości Ani nad dzieckiem nieletnim, ani nade mną nieszczęsną, Wktótce już wdową po tobie. Bo cię zabiją Achaje, [...]” Gdy wszystkie próby Andromarchy by odciągnąć ukochanego od niebezpieczeństwa zawiodły, Hektor tłumaczy żonie swej powód oraz słuszność swoich decyzji powołując...