1. Wydział Polonistyki UW wystąpił z inicjatywy nadania tego tytułu, ponieważ Andrzej Wajda stworzył wiele adaptacji filmowych znanych utworów literackich, dzięki czemu wielu mogło poznać działa, o których mogli nie słyszeć. 2. Słowa te zawarte w 2 akapicie mogą oznaczać, że każdy czytając jakiś tekst wyobraża opisany tam świat po swojemu, tak jak chciał, aby wyglądał, bez narzuconych wzorów. 3. – „Popioły” Stefan Żeromski – „Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – „Wesele” Stanisław Wyspiański – „Popiół i diament” Jerzy Andrzejewski 4. – Zaspokajają wyobraźnie odbiorcy. – Pozwala na publiczną dyskusje na temat danego działa literackiego. 5. Jerzy Andrzejewski zgodził się na zmiany w swojej powieści, ponieważ pomiędzy napisaniem tego utworu a rozpoczęciem nagrywania filmu w Polsce wiele się zmieniło a autor chciał wyjść naprzeciw nowym odbiorcom. 6. Andrzej Wajda odstąpił od zasady zachowania początku i końca danej powieści, co jest pokazane w akapicie 6 na postawie powieści „ Popiół i diament”. 7. Przeniesienie epilogu „Pana Tadeusza” na początek filmu jest spowodowane tym, że prolog epopei Mickiewicza mówi o dawnych czasach litewskich, przez co odbiorca może nie wiedzieć, o czym będzie dany film. W epilogu tegoż utworu jest natomiast pokazany zgiełk miasta, podobny obraz do obrazu dzisiejszych...