Waza grecka z V w. p.n.e. to ceramika czerwonofigurowa wykonana prawdopodobnie z gliny. Dzieło przedstawia śmiałe głaskanie ręką...