Okres baroku to przede wszystkim czas kontrreformacji, która narodziła się w kościele katolickim i była prądem skierowanym przeciwko reformacji i innowiercom. Bardzo zmieniła ona dotychczasowe światopoglądy i spowodowała powrót do religijności średniowiecza. Miało to wpływ na estetyczne upodobania epoki. Poza tym w baroku zaznaczyły się konflikty i różnice między bardzo bogatą szlachtą - magnaterią, a biedniejszą częścią braci szlacheckiej. W wyniku tych konfliktów powstały 2 wzory kult.. Kult. dworska i kult. ziemiańska. Pasek to Sarmata przekonany, o tym, że największym zaszczytem i jednocześnie obowiązkiem jest służenie ojczyźnie. Prowadził on żywot ziemianina, był bezgranicznie przywiązany, do tego, co dawne, polskie, dobrze znane od lat. Jako Sarmata był również dumny ze swego szlacheckiego pochodzenia i rodu. Jan Chryzostom Pasek to bardzo znany twórca z okresu baroku. Biografia autora stanowi przykład typowej biografii szlacheckiej. Był on typowym polskim szlachcicem wychowanym na wzorach sarmackich. Wykształcenie zdobył w kolegium jezuickim, w kolegiach uczono przede wszystkim łaciny i retoryki ich znajomość przydawała się na sejmikach. Trudno takie wykształcenie nazwać gruntownym i wielostronnym, dawało ono niewielką wiedzę o świecie, ugruntowywało za to konserwatyzm myślowy. Konserwatyzm ten przejawiał się w niechęci do wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby naruszyć istniejący stan rzeczy. Wg Paska w Polsce nie potrzeba żadnych zmian i reform, jedyne niebezpieczeństwo, jakie zagraża ojczyźnie to najazdy nieprzyjaciela, przed nimi należy się bronić. W ten sposób interpretował on patriotyzm i miłość ojczyzny. Walczył w jej obronie, ryzykował życiem podczas wojen. Razem z udziałami Czarnieckiego wyprawił się do Danii i Moskwy. W późniejszym okresie osiadł on na roli i...