Werter to tytułowy bohater powieści J. W. Goethego. Jego osobowość odzwierciedla wiele cech samego autora, jego przeżycia również mają związek z biografią Goethego. Opisuje on nadwrażliwą jednostkę, która postrzega świat przez pryzmat miłości, kieruje się w życiu uczuciami. To co przeżywa bohater nazywa się chorobą wieku, która objawia się bólem istnienia. W postaci Wertera możemy doszukać się powiązań z sylwetką samego autora, uznając ten utwór za powieść autobiograficzną. Werter jest młodym i wykształconym człowiekiem, który żyje marzeniami i miłością. Werter wywodził się ze sfery mieszczańskiej. Jego pochodzenie było dla niego jednym z powodów ciągłych upokorzeń, bólu i cierpień. Matka Wertera pragnęła, aby zrobił karierę dyplomatyczną. Dlatego też zadbała o jego staranne wykształcenie. czytał Homera i malował obrazy. Bohater podkreślał, że jest samotny. Mimo tego zawsze chętnie nawiązywał nowe znajomości. Bardzo cenił prostych ludzi. Buntował się przeciwko ludziom z wyższych sfer. Sądził, że ludzie bogaci trzymają się w oddali od prostego ludu. Był wrażliwy na ludzkie problemy, starał się pomagać w ich rozwiązywaniu. Do każdej sytuacji podchodzi bardzo emocjonalnie. Przez cały czas poszukuje i rozważa sens życia. Pragnie spokoju, wyciszenia się i stabilizacji życiowej. Jest nadwrażliwy, wykazuje cechy neurotyczne, jest skłonny do obsesyjnego myślenia, analizowania relacji z ludźmi. Idealizuje świat, ponieważ patrzy na niego przez pryzmat miłości, która jest największą wartością, jest ucieczką ponieważ leczy z trosk i problemów, i która ma mu zapewnić szczęście w życiu. Werter jest także egocentrykiem, skupia się na samym sobie, co można wywnioskować już po przeczytaniu pierwszego listu. Mimo jego egoizmu jest wrażliwy wobec świata i bliźnich. Można to zauważyć na podstawie jego reakcji na kontakt z naturą, dziećmi i prostymi ludźmi, ale mimo to Werter najlepiej czuje się sam ze sobą. Jest bohaterem sprzecznym. Jego stosunek do miłości jest bardzo podobny. Miłość do Loty powoduje jego cierpienie, a jednak nie stara się zapobiegać spotkaniom z ukochaną. Wie, że Lota ma narzeczonego, że nigdy nie będzie mógł z nią być, a i tak robi sobie nadzieje. Idealizuje uczucie i ukochaną, a także otaczający go świat. Jej związek z Albertem niszczy Wertera. Podświadomie szuka on wciąż cierpienia. Spotyka się z ukochaną analizując wzajemne relacje, gesty, spojrzenia, wypowiedzi kobiety. Odrzuca racjonalizm, stając się ofiarą własnych emocji, nadwrażliwości i egotyzmu. Kocha całym sercem, jest w swoim uczuciu szczery i oddany, choć niewolny od egzaltacji. Miłość,...