CZYM JEST TUNDRA? Jest to bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez mchy i porosty. WARUNKI KLIMATYCZNE Latem temperatura nie przekracza 15C. Trwa dzień polarny. Wierzchnia warstwa gruntu – do około 1 metra- ulega rozmarznięciu (tak zwana wieczna zmarzlina), wskutek czego staje się on często grząskim bagnem, w głąb którego nie może wsiąknąć nadmiar wody. Zima jest mroźna i śnieżna - temperatura dochodzi do -48C. Trwa noc polarna. Wieją silne wiatry. Występuje zjawisko zorzy polarnej. Grunt ponownie zamarza. NOC I ZORZA POLRNA Noc polarna – występujące w strefach polarnych zjawisko, kiedy Słońce przebywa pod horyzontem ponad 24 godziny (na biegunie może trwać do 6 miesięcy). Zorza polarna – zjawisko świetlne występujące w górnych warstwach atmosfery na wysokości od 65 do 400 km nad powierzchnią Ziemi. Zorza polarna powstaje w wyniku oddziaływania wiatru słonecznego na magnetosferę Ziemi. Pojawia się jako barwne (białe, żółte, zielone, czerwone, niebieskie, fioletowe) smugi, wstęgi lub zasłony, falujące lub pulsujące na niebie. RODZAJE TUNDRY krzewinkowa lasotundra mszysto-porostowa arktyczna górska TUNDRA KRZEWINKOWA Formacja roślinna, która rośnie w miejscach, gdzie pokrywa śnieżna jest na tyle gruba, że chroni rośliny przed przemarznięciem i wysuszeniem. Wyróżnić można trzy warstwy roślinności: w Eurazji najwyższą tworzą karłowate brzozy oraz płożące wierzby; w warstwie średniej rosną niższe krzewinki; natomiast najniższą warstwę tworzą mchy i porosty. W miejscach suchych wykształciły się z murawy między innymi: licznymi gatunkami Draba, niezapominajka alpejska, jaskier alpejski, skalnica zwisła, fiołek dwukwiatowy. LASOTUNDRA Formacja roślinna znajdująca się w pasie przejściowym pomiędzy tajgą a tundrą. Składa się z roślinności mszystej i trawiasto-krzewinkowej oraz lasów iglastych w dolinach rzek i na osłoniętych od mroźnego wiatru zboczach gór i wzniesień. TUNDRA MSZYSTO-POROSTOWA Formacja roślinna charakteryzująca się tym, że obok mszaków i porostów występują również w większej obfitości rośliny kwiatowe należące przede wszystkim do rodziny wrzosowatych TUNDRA ARKTYCZNA Formacja roślinna występująca w najbardziej surowym klimacie. Są to rozległe, płaskie tereny bagniste. Roślinność jest bardzo uboga, dominują tam: turzyce, mchy, wrzosy i różne porosty. Jej błotnisty charakter wynika z faktu istnienia wiecznej zmarzliny, zamarzniętej warstwy gleby, która nie przepuszcza...