1. Silne strony

- obszerna wiedza ekonomiczna;

- odbyte praktyki;

- dobra znajomośc języka angielskiego i francuskiego;

- umiejętność dostosowania się do różnych warunków pracy;

- jestem osoba młodą

- dobra znajomość obsługi programów rachunkowych i komputera;

- posiadam prawo jazdy i włsny samochód;

- jestem osobą dyspozycyjną;

2. Słabe strony

- bardzo mała znajomść języka niemieckiego;

- mała znajomość mojej osoby na rynku;

3. Szanse rynkowe:

- możliwość zatrudnienia na kilku stanowiskach, spowodowana emigracją polskiej siły roboczej za granice;

- zwiększona podaż pracy dla ekonomistów, gdyż system dokumentacji jest bardzo rozbudowany i nadal się rozwija, a osoby, które nie są wykształcone nie są wstanie same prowadzić działalności gospodarczej;

4. Zagrożenia rynkowe

- zbyt duża liczba wykształconych osób;

- zmniejszenie liczby miejsc pracy na skutek złej polityki wewnętrznej państwa;

- brak perspektyw szybkiego ożywienia rynku krajowego;

- siła robocza ściągnięta zza granicy może zająć miejsca pracy przeznaczone dla nas.