Rota Marii Konopnickiej to utwór , w którym podmiot zbiorowy czyli cały naród Polski składa przysięgę na wierność Ojczyźnie. Każda zwrotka wiersza kończy się Refrenem ,, Tak nam dopomóż Bóg''.Słowa te podkreślają, że naród Polski jest religijny a w chwilach trudnych zawsze zwraca się do Boga . Podmiot liryczny przypomina w...