Mały Książę - szczegółowy plan wydarzeń

1.Rysunki małego pilota.

2.Monotonne życie mężczyzny.

3.Awaria samolotu zmuszająca pilota do lądowania na pustyni.

4.Spotkanie, ku zdziwieniu, kogoś jeszcze- małego chłopca.

5.Zabieganie chłopca o narysowanie baranka.

uraz lotnika do rysowania

6.narysowanie (po nie udanych próbach) skrzynki z barankiem w środku

7.zadowolenie chłopca, z rozwiązania problemu baranka

8.Nawiązanie szczególnej więzi z chłopcem.

uzyskiwanie, coraz więcej informacji o młodzieńcu

9.Chłopiec (okazuje się) - Małym Księciem.

10.Historia Małego Księcia.

11.B-612, planeta Małego Księcia

12.zajęcia i obowiązki chłopca na planecie

13.pojawienie się Róży

14.narastające pytania dotyczące siebie samego, jego kwiatu i małej planety

15.postanowienie odbycia podróży

16.Odwidzenie planet:

a)Króla - który ciągle rozkazywał

b)Pijaka - który pije ze wstydu, że pije

c)Bankiera - który nieustannie liczy gwiazdy i traktuje je jak swoją własność

d)Próżnego - który żąda ciągle braw

e)Latarnika - który ciągle gasi i zapala latarnię

f)Geografa - który proponuje mu zwiedzenie Ziemi

17.Przybycie na Ziemię.

18.wylądowanie na pustyni (myśli, że na Ziemi nie ma życia)

19.spotkanie żmii - pomoc chłopcu

20.zdobycie dużego doświadczenia, w czasie wędrówki po Ziemi

21.spotkanie lisa - wyjaśnienie chłopcu pojęć „przyjaźń” i „zaufania”

22.napotkanie Zwrotniczego i Kupca- zapoznanie chłopa z prawdziwym spojrzeniem na świat dorosłych

23.odwiedzenie ogrodu pełnego róż

24.tęsknota za swoją planetą i ukochanym kwiatem

25.powrót na pustynie

26.napotkanie pilota i opowiedzenie mu swojej historii

27.Przygoda ze studnią.

28.brak zapasów wody

29.poszukiwania studni przez pilota i chłopca

30.odnalezienie poszukiwanego obiektu

31.Dzień powrotu chłopca do domu.

32.przerażenie lotnika pomysłem żmii

33.rozmowa i pożegnanie się z pilotem

34.Powrót Małego Księcia na swoją planetę.

35.Powrót pilota do domu.

36.niezapomniane wspomnienia z przygody na pustyni

BY PAT8I :)