1. Reżyser adaptacji filmowej – autor nowego środka przekazu a) Adaptacja filmowa jako interpretacja wizji literackiej pisarza, czyli zadania stojące przed reżyserem. b) Możliwości i ograniczenia w świecie filmu – budżet, obraz, dźwięk, gra aktorska 2. Książka a film. Podobieństwa i różnice w świecie przedstawionym – wizja pisarza a wizja reżysera. a) Dżuma Książka: - wstrząsający, pełen błyskotliwych uwag dotyczących moralności i sensu istnienia człowieka tekst Film: - szary, monotonny obraz, nie oddający w pełni nastroju i emocji wyrażanych w książce b) Oliver Twist Książka: - wzruszająca opowieść o losach chłopca – sieroty, który po wielu perypetiach odnajduje szczęście i rodzinę Film: - nieznacznie odbiegający od treści książki, lekko ubarwiony obraz, żywsza akcja, w celu zainteresowania widza c) Pan Tadeusz Książka: - epopeja narodowa autorstwa wieszcza, poezja, przepiękne opisy przyrody, ocena szlachty polskiej Film: - opowieść o miłości i nienawiści, spłycone główne...