Demokratyczna Polska, która zrodziła się po roku 1989, potrzebowała jak wszystkie nowoczesne państwa elitarnych jednostek wojskowych. Przystąpienie do NATO otworzyło nowe możliwości rozwoju Wojsk Specjalnych. Jednocześnie pojawiła się koncepcja powołania w strukturze Sił Zbrojnych specjalnego dowództwa, któremu podporządkowane będą Wojska Specjalne. Dowództwo Wojsk Specjalnych powołane zostało 1 stycznia 2007 roku. Jest ono organem, który umożliwia Dowódcy spełnianie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi jednostkami Wojsk Specjalnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2007 roku Dowództwo Wojsk Specjalnych nie przekazuje podległych jednostek organizacyjnych Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych na czas działań bojowych, jest również dowództwem o charakterze operacyjnym. Podlegają mu wszystkie jednostki Wojsk Specjalnych. Dowództwo Wojsk Specjalnych powołano Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 stycznia 2007 roku, a usankcjonowano ustawowo 24 maja 2007. Dowództwo sformowano głównie w oparciu o personel (ujęty w etacie w tym samym czasie podlegającemu rozformowaniu) Szefostwa Działań Specjalnych oraz oficerów dowództw, sztabów jednostek wojskowych przeznaczonych do walki specjalnej. Głównymi zadaniami Dowództwa Wojsk Specjalnych jest: • Opracowywanie koncepcji rozwoju i użycia wojsk przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych oraz nadzór nad procesem szkolenia żołnierzy z jednostek specjalnych; • Realizowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z użyciem jednostek specjalnych poza granicami oraz w kraju; • Przygotowywanie współdziałania polskich wojsk specjalnych do współdziałania w ramach Wielonarodowych Połączonych...