Demokratyczna Polska, która zrodziła się po roku 1989, potrzebowała jak wszystkie nowoczesne państwa elitarnych jednostek wojskowych. Przystąpienie do NATO otworzyło nowe możliwości rozwoju Wojsk Specjalnych. Jednocześnie pojawiła się koncepcja powołania w strukturze Sił Zbrojnych specjalnego dowództwa, któremu podporządkowane będą Wojska Specjalne. Dowództwo Wojsk Specjalnych powołane zostało 1 stycznia 2007 roku. Jest ono organem, który umożliwia Dowódcy spełnianie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi jednostkami Wojsk Specjalnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2007 roku Dowództwo Wojsk Specjalnych nie przekazuje podległych jednostek organizacyjnych Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych na czas działań bojowych, jest również dowództwem o charakterze operacyjnym. Podlegają mu wszystkie jednostki Wojsk Specjalnych.

Dowództwo Wojsk Specjalnych powołano Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 stycznia 2007 roku, a usankcjonowano ustawowo 24 maja 2007. Dowództwo sformowano głównie w oparciu o personel (ujęty w etacie w tym samym czasie podlegającemu rozformowaniu) Szefostwa Działań Specjalnych oraz oficerów dowództw, sztabów jednostek wojskowych przeznaczonych do walki specjalnej.

Głównymi zadaniami Dowództwa Wojsk Specjalnych jest:

• Opracowywanie koncepcji rozwoju i użycia wojsk przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych oraz nadzór nad procesem szkolenia żołnierzy z jednostek specjalnych;

• Realizowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z użyciem jednostek specjalnych poza granicami oraz w kraju;

• Przygotowywanie współdziałania polskich wojsk specjalnych do współdziałania w ramach Wielonarodowych Połączonych Sił Operacji NATO i Unii Europejskiej;

• Nadzorowanie poziomu zdolności bojowej sił i środków przeznaczonych do działań specjalnych oraz określanie potrzeb w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia i prowadzenia ćwiczeń;

• Opracowywanie zasad rekrutacji do jednostek specjalnych, a także określenie kierunków kształcenia i doskonalenia kadry tych jednostek.

Pomysłodawcą powstania instytucji kierującej jednostkami wojskowymi prowadzącymi walkę poprzez działania specjalne, dowodzącej żołnierzami tej specjalności wojskowej był gen. dyw. Jan Kempara.

Siedziba Dowództwa WS znajduje się w Garnizonie Kraków w Krakowie –Pychowicach. Dowódca Wojsk Specjalnych podlega bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. DWS w nazewnictwie NATO jest nazwanie POLSOCOM.

Głównym partnerem Dowództwa Wojsk Specjalnych od czasu jego powstania jest Dowództwo Operacji Specjalnych USA (USSOCOM).