Kordian jest tytułowym bohaterem utworu Juliusz Słowackiego. Poznajemy go jako 15 - letniego chłopca. Nie wiadomo jak wyglądał, gdyż autor nie zamieścił jego opisu zewnętrznego. Dokładnie natomiast można poznać jego wnętrze. Jest to osoba bardzo wrażliwa, potrafiąca szczerze i prawdziwie kochać. Swoją postawą reprezentował wzór Polaka - patrioty walczącego o niepodległość ojczyzny. Odważnie i z honorem bronił Polski. Gotowy był za nią umrzeć lub zabić innego człowieka. Nie przerażała go myśl o śmierci, pragnął skończyć życie godnie i w odpowiedniej chwili. Był naiwny, łatwowierny i ufny. Wierzył, że ludzie są dobrzy, lecz nieraz zaznał smaku goryczy ludzkiej przebiegłości, złośliwości i obłudy. Nawet papież zawiódł jego oczekiwania, a osoba, która mówiła, że go kocha, odeszła, kiedy skończyły się pieniądze. Bardzo boleśnie przeżył nieszczęśliwą miłość do Laury - ukazał tym samym wrażliwość i szczerość uczucia. Czuł się opuszczony, niekochany, samotny. Miał niskie poczucie własnej wartości. Po wielu przejściach dokonała się w nim przemiana - z...