Definicje Pokoju Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy. Pojmowanie pokoju – św. Augustyn • Pokój jako szczególny dar Boży • Pokój jako harmonia duszy i ciała jednostki • Pokój jako harmonijne współistnienie i współpracę wszystkich obywateli przestrzegających słusznych praw • Pokój między narodami , które nie krzywdzą się wzajemnie Św. Tomasz z Akwinu • Pokój jest największym darem Bożym • Wojnę toczy się dla pokoju • Celem walki zbrojnej jest dążenie do utrzymania doczesnego pokoju społeczeństwa • Pokój jest dobrem samym w sobie Idea wiecznego pokoju” Immanuela Kanta 6 rad zapewnienia wiecznego pokoju: Traktaty nie powinny zawierać niczego co mogłoby stanowić zalążek przyszłej wojny Państwo nie może przechodzić na rzecz drugiego państwa Należy podjąć kroki w celu zlikwidowania armii stałej Nie należy zaciągać długów na potrzeby wojny Nie należy ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw Nie wolno łamać sojuszów i rozejmów, nienawiść podkopuje pokój Pokój to wartość do której ludzkość nie może nie dążyć , jeśli jest rozumna. Demokratyczne podejście do pokoju Teoria demokratycznego pokoju utrzymuje, że państwa demokratyczne nie prowadzą ze sobą wojen. Różni się ona zatem od realizmu, który uznaje, że państwa w relacjach między sobą kierują się własnym interesem, ich wewnętrzny ustrój nie ma znaczenia. „Pokój jest to nic tylko brak wojny”. Ronald Reagan „Najlepszą strategią, aby zapewnić bezpieczeństwo i zbudować trwały pokój, jest popieranie postępu demokracji" . Bill Clinton Pokój negatywny i pozytywny – kategorie powstałe w wyniku badań nad pokojem oraz konfliktami prowadzonych przez norweskiego socjologa Johana Galtunga w 1964 roku. To właśnie Galtung postanowił podzielić pokój na dwie kategorie. Pokój negatywny – stan, w którym nie używa się przemocy, siły, nie występuje potencjalne zagrożenie wojną. Pokój pozytywny – stan, w którym, poza wyżej wymienionymi warunkami, istnieją działania mające na celu utrzymać go w realny sposób zapobiegając zagrożeniom: jest to proces uwzględniający prowadzenie polityki integrującej populacje, które działają na rzecz tworzenia ładu społecznego. Pokój negatywny nie może być traktowany jako proste przeciwieństwo pokoju pozytywnego, ponieważ przetrwanie stanowi jego fundamentalny warunek. W związku z tym pokój pozytywny jest twórczym rozwinięciem pokoju negatywnego. Praktyka wskazuje, że rozwój pokojowej współpracy międzynarodowej bywa trudniejszym celem do osiągnięcia niż tylko...