Charakterystyka Romea

Romeo pochodził z rodu Montekich. Kochał dziewczynę z rodu Kapuletów, który od bardzo dawna zwaśniony był z rodem Montekich. Waśń toczyła się między całymi rodami, a także między przyjaciółmi tych dwóch najbogatszych rodzin. Jak mówi powiedzenie, nienawiść imiłość są ze sobą powiązane. Tak było i w tym przypadku. Potomkowie tych dwóch skłóconych rodów pokochali się ogromną miłością. Przeszkody, które stanęły przed tą miłością, tylko umocniły niefortunne uczucie. Niestety, miłość ta skończyła się tragicznie.Poza Weroną nie widział świata, życie poza nią było dla niego okropną męczarnią. "Zewnątrz Werony nie ma świata, tylko tortury, czyściec, piekło samo! Stąd być wygnanym, jest to być wygnanym ze świata; być zaś wygnanym ze świata, jest to śmierć ponieść, wygnanie jest, zatem śmiercią barwioną." Bardzo tęsknił za Julią, która została w Weronie. Kochał ją bardzo mocno i pielęgnował to uczucie w swoim sercu. Jego miłość do Julii była bliska szaleństwa. Gdy dowiedział się o rzekomej śmierci Julii, dostał szoku. Nagle stracił to, co było dla niego najważniejsze, zawalił się jego świat. Chciał być blisko Julii, gdyż nie widział już swojego życia na świecie, w którym nie ma jego ukochanej. Chciał umrzeć i udało mu się cel ten zrealizować. Romeo był niepoprawnym romantykiem. Był bardzo skryty. Młodzieniec nie lubił się zwierzać, on sam był dla siebie jedynym powiernikiem swych smutków, tajemnic i uczuć. Z początku kochał Rozalinę, a raczej samą miłość do niej. Gdy nie było jej przy nim, bardzo cierpiał. Oblicze prawdziwej miłości poznał dopiero wówczas, gdy poznał Julię. Wtedy doznał prawdziwej miłości, uświadomił sobie, że do tej pory nikogo nie kochał. Julię obdarzył ogromną miłością, choć nawet nie znał dziewczyny. Młodzieniec chciał być z nią na zawsze. Romeo starał się unikać waśni z rodziną Julii, nie chciał się z nimi kłócić. Szanował Kapuletów, mimo stosunków jego rodu z ich rodem. Miał nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy z Julią nie będą musieli się przed nikim ukrywać, będą mogli pokazywać się razem. Miłość Romea nie znała żadnych granic i przeszkód. Romeo starał się być opanowany, ale potrafił być spokojny jedynie w chwilach szczęścia, wtedy gdy mu się wszystko udawało. Gdy coś poszło gorzej, Romeo załamywał się i nie potrafił sobie poradzić z tym. Młodzieniec był wtedy bezsilny i nie potrafił racjonalnie myśleć. Romeo łatwo poddawał się cudzym planom, łatwo było nim manipulować. Bohater był bardzo wierny i oddany Julii. Bardzo cenił też przyjaźń. Gdy Tybalt zabił jego przyjaciela, Merkucja, Romeo odpłacił mu się zabijając go. Za ten czyn wygnano go z Werony. Romeo nie mógł sobie z tą sytuacja poradzić