Józef Klemens Piłsudski urodził się w roku 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie. Pochodził z rodziny szlacheckiej, w której pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Jego ojciec uczestniczył w powstaniu styczniowym. Po ukończeniu wileńskiego gimnazjum, w 1885 r. Józef Piłsudski rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie w Charkowie, gdzie zetknął się z konspiracja. Po roku nauki musiał opuścić uczelnię i powrócił do Wilna. Tu ponownie zajął się konspiracją w kole socjalistycznym. Przypadkowo został uwikłany w spisek rosyjskich rewolucjonistów na życie cara rosyjskiego Aleksandra III. Dziewiętnastoletni Józef w 1887 został skazany na pięć lat zesłania na Syberię. Początkowo przebywał w Kireńsku nad Leną, a od 1890 w Tunce. Po powrocie z zsyłki (w 1892 r.) wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - stał się jej aktywnym działaczem. Był też redaktorem naczelnym pisma "Robotnik". Właśnie za działalność wydawniczą został w 1900 r. aresztowany i osadzony w X pawilonie warszawskiej Cytadeli. Tam przez kilka miesięcy symulował chorobę psychiczną, dzięki czemu został przeniesiony do szpitala dla psychicznie chorych w Petersburgu. W maju 1901 r. zbiegł ze szpitala i schronił się w Galicji. W 1904 r. wybuchła wojna rosyjsko - japońska. Piłsudski sympatyzował oczywiście z Japończykami, czyli przeciwnikiem głównego wroga Polski - Rosji. Wyruszył do Tokio, proponując antyrosyjskie powstanie na ziemiach polskich w zamian za pomoc finansową i militarną. Jednak jego zakończyła się jednak fiaskiem. Tymczasem w roku 1905 w carskiej Rosji wybuchła rewolucja. Pośród członków PPS wykształcił się podział: tzw. "starzy" (m. in. Józef Piłsudski) sądzili, że w wyniku rewolucji ziemie polskie powinny się odłączyć od Rosji i utworzyć niepodległe państwo. Natomiast dla tzw. "młodych" celem była wspólna walka z rosyjskim ruchem robotniczym o obalenie caratu, a niepodległość Polski miała dla nich znaczenie drugoplanowe. W 1906 r. w PPS doszło do rozłamu - powstały: PPS - Lewica i PPS - Frakcja Rewolucyjna (z Piłsudskim na czele). PPS - Frakcja Rewolucyjna reprezentowała niepodległościowy nurt socjalizmu. Liczył, że niepodległość Polski uda się odzyskać przy sprzyjającej sytuacji międzynarodowej. Nadarzyła się ona w roku 1908 w związku z międzynarodowym kryzysem wywołanym aneksją Bośni i Hercegowiny przez Austro - Węgry. Do wybuchu wojny między zaborcami jednak nie doszło. W roku 1910 w Galicji z inicjatywy Piłsudskiego zaczęły powstawać legalne organizacje paramilitarne: Strzelec w Krakowie i Związek Strzelecki we Lwowie. Kiedy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa, Piłsudski...