Fragmenty książki B. Prusa pt. "Lalka" z pewnością dotyczy miłości. Bardzo się jednak od siebie różnią. Może jest to wynikiem tego iż reprezentują zupełnie różne od siebie osoby i właśnie to spróbuje udowodnić.

"Zmarnowaliście życie moje... (...) Bo któż to miłość przedstawił mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału?

Dla Wokulskiego miłość to pewien stan idealny, coś ponad wszystko, z pewnością bohater ten idealizuje miłość, może traktuje ją nawet jako uwieńczenie jego życia? w pewnym sensie może też odczytywać ją jako nagrodę, cel do którego prowadziły go wszystkie etapy jego życia.

Wokulski czyta poezję Mickiewicza, a to dodatkowo kształtuje u niego wizerunek idealnej miłości, w pewnym sensie ten wizerunek, ta miłość obezwładnia go, otumania, przez co Wokulski przestaje dostrzegać realia rzeczywistości. A małżeństwo? cóż małżeństwo dla niego jest marzeniem, pragnieniem poślubienia anioła jakiego widzi w Izabeli. Nigdy nie myślał nawet o "kupieniu" jej. on pragnie szczerego uczucia - Miłości idealnej.

Jego wybranka jest przeciwieństwem reprezentowanej przez Wokulskiego wiary w miłość ponad wszystko.Dla niej miłość to właściwie dodatek do małżeństwa, taki niekonieczny 'gratis' Izabela właściwie chyba nie jest zdolna do miłości, nawet do odwzajemnienia uczuć. Gdyby Wokulski byłby wodą to ona byłaby ogniem. sfera miłości tak bardzo ich dzieli. Izabela wyznaje inne wartości np. dobra pozycja, przebywanie wśród arystokracji, majątek.To wszystko jest dla niej warunkiem stanu nazywanego szczęściem małżeńskim.

Miłość dla jednych jest dodatkiem a dla innych niezbędnym warunkiem do realizowania się w życiu, w małżeństwie. Mimo że dwie rożne osoby różnie ją spostrzegają to nikt nie zaprzecza jej istnieniu