Fragmenty książki B. Prusa pt. "Lalka" z pewnością dotyczy miłości. Bardzo się jednak od siebie różnią. Może jest to wynikiem tego iż reprezentują zupełnie różne od siebie osoby i właśnie to spróbuje udowodnić. "Zmarnowaliście życie moje... (...) Bo któż to miłość przedstawił mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału? Dla Wokulskiego miłość to pewien stan idealny, coś ponad wszystko, z pewnością bohater ten idealizuje miłość, może traktuje ją nawet jako uwieńczenie jego życia? w pewnym sensie może też odczytywać ją jako nagrodę, cel do którego prowadziły go wszystkie etapy jego życia. Wokulski czyta poezję Mickiewicza, a to dodatkowo kształtuje u niego wizerunek idealnej miłości, w pewnym sensie ten wizerunek, ta miłość obezwładnia go, otumania, przez co Wokulski przestaje dostrzegać realia rzeczywistości. A małżeństwo? cóż małżeństwo dla niego jest marzeniem, pragnieniem poślubienia anioła jakiego widzi w Izabeli. Nigdy nie myślał nawet o "kupieniu" jej. on pragnie szczerego uczucia - Miłości idealnej. Jego wybranka jest przeciwieństwem reprezentowanej przez Wokulskiego wiary w miłość...